Yds  soruları kaç adettir ve her bir Yds sorusu kaç puandır: Yds  sınavı   80  sorudur.  Her bir Yds sorusu doğru cevabın değeri 1.25 puandır (1.25 x 80 = 100) Örnek olarak , 65 puana ihtiyaç duyan bir doçent adayının sınavda en az 52 Yds sorusunu doğru cevaplaması gerekir . (52 x 1.25 = 65) Yds  Soruları arasında puan değeri  farkı yoktur; her bir soru  1.25 puandır . Yds Sınavı   süresi 180 dakika dır. Bu hesaba göre  her bir…