Yds Özel Ders

YDS Nedir ?..

YDS dilde yeterlilik sınavı olarak kabul edilse de hem içeriği hem de YDS sınavıalması hedeflenen kitlenin dil ile olan geçmişi çok farklılık gösterdiği için YDS birçok spekülasyonlara uğramaktadır. Ancak,YDS adayları doğru ve etkin bir YDS hazırlık ders programından geçtikleri sürece YDS sınavında başarı her zaman söz konusudur.YDS kursumuzda YDS adaylarını sadece YDS sınavına hazırlamakta olup asla ona İngilizce dilini tüm öğeleri ile öğretiyor değiliz. Bunu da adaya YDS sınavı için gerekli olan teknikleri doğru ve hızlı bir biçimde öğreterek ve onu her zaman onu pozitif bir şekilde motive ederek gerçekleştirmekteyiz.

Unutmayın ki, YDS sınavına YDS test formatına tanıdık olarak, doğru YDS teknik becerileri ve stratejileri kazanarak, önemli ve gerekli YDS dilbilgisi konularını öğrenerek hazırlanabilirsiniz. Bunu da yıllardır en verimli şekilde yapmaktayız…

www.ydsozelders.net

Yds | Yds Sınavı | Yds hazırlık | Yds hocası

Yds | Yds Sınavı | Yds hazırlık | Yds hocası
Yds | Yds Sınavı | Yds hazırlık | Yds hocası

Yds | Yds Sınavı | Yds hazırlık | Yds hocası

ÖSYM, aldığı bir kararla ÜDS ve KPDS ’nin yerine YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı) yapılacağını açıkladı. ÖSYM’nin iş yoğunluğunu azaltmak ve karışıklıkları önlemek adına alınan bu karar doğrultusunda ÖSYM, YDS hariç yaptığı hiçbir sınavda yabancı dil testi sorularına yer vermeyecek. KPSS, TUS, DUS vb. sınavlarda daha önce yer alan yabancı dil testlerine yer verilmeyeceğinden, yabancı dil puanlarının hesaplanmasını isteyen adayların YDS’ye girmeleri gerekmektedir. Peki 2013 YDS ne zaman , YDS başvuru tarihi ve sınav tarihi ne zaman ? İşte detaylar :

2013 YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı) ÖSYM tarafından ilk kez 7 Nisan 2013 tarihinde yapılacak. ÖSYM, tarafından yapılan resmi açıklamada YDS sınav tarihinin 7 Nisan 2013 olarak planlandığını belirtti. 2013 YDS başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. YDS başvuru tarihleri ve sınav tarihi ile ilgili yapılan resmi bilgilendirmeleri bu siteden duyuracağız. 2013 YDS başvuru tarihleri , YDS sınavı ne zaman tarihi 2013 bilgileri güncellenerek bu sitede olacak .

 

Yds sınavı için İngilizce özel ders

www.ydsozelders.net

 

Yds | Yds Dersi | Yds Sınavı

Yds | Yds Dersi | Yds Sınavı
Yds | Yds Dersi | Yds Sınavı
Yds | Yds Dersi | Yds Sınavı

Yds | Yds Dersi | Yds sınavı

“Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 04/01/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” temel olarak şu yenilikleri getirmektedir:

1- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için yılda iki kez; diğer diller için yılda bir kez yapılacaktır.

2- YDS ile ilgili hususların Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanacak çoklu protokolle belirlenmesi sayesinde, sınav hizmetlerinin daha kısa zamanda ve etkin bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanmıştır.

3- Protokolde belirlenmesi kaydıyla elektronik sınav da dâhil olmak üzere, çoktan seçmeli test usulünden farklı usullerin uygulanması hususunda esneklik sağlanmıştır.

4- İlgili mevzuatta yapılacak değişikliklerle birlikte, ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek üzere gerçekleştirilen diğer sınavlar kaldırılacak; yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmede sadece YDS puanı esas alınacaktır.

5- 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

ÖSYM’NİN AÇIKLAMASI

2013-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik gereği; Merkezimiz tarafından bazı dillerde yılda iki kez olmak üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır. Sınavın ilk uygulamasının 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır. Diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS/KPDS vb.) yapılmayacaktır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi bulunan sınavlarda yabancı dil sorusu/testi bulunmayacak, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS ’ den alacakları puanlar kullanılacaktır.

Bu nedenle, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan KPSS, TUS, DUS vb. sınav ve yerleştirme işlemleri ile ÜDS/KPDS sonuçlarını kullanan diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların sınav/yerleştirme işlemlerine katılacak adayların, yabancı dil yeterliğinin belirlenmesi için 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanan YDS ’ye katılmaları yararlarına olacaktır.

 

 www.ydsozelders.net

www.ydssinavihazirlik.com

 

Yds sınavı

Yds sınavı
Yds sınavı

Yds sınavı programı ; her yıl iki kez yapılan Yds  sınavı  girecek adayların hedeflenen puanı almalarını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Toplam 80 sorudan oluşan ve 180 dakika süren Yds  sınavı ; ÖSYM tarafından hazırlanan ve uygulanan dil bilgisi ile okuma-anlama becerilerini sınayan bir sınavdır. Yds Sınavı senede 2 kez   yapılır.

Yds sınavı gibi öğretmen merkezli eğitimlerde en büyük rol öğretmenlere düşmekte ve başarı da öğretmenin deneyimi ve uzmanlığıyla doğrudan ilişkili olduğundan  ilk aranması gereken kriter, doğal olarak öğretmenin  bu alandaki deneyimi ve kullanılan tekniklerin güvenilirliği olmalıdır.

Yds  sınavı hazırlık eğitiminde ise öğretmen tecrübesi çok daha belirgin olarak öne çıkmaktadır.  Yds sınavı  başarıyı yakalamada sadece iyi bir İngilizce bilgisi yeterli olmayıp, bunun yanında daha çok okuma-anlama sorularına dayalı yeni sınav sisteminde zamanla yarışma çok daha önem kazanmış olduğundan, bunun  çözümü verilen zamanı en etkili bir şekilde kullanıp, doğru yanıtları bulabilmektir.

Bu çalışmalar sırasında  soru çözme tekniklerini öğrenilip , bunları etkili bir şekilde kullanabilme becerisini kazanmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.  Gerek üniversiteler  bünyesinde açılan kurslar ve gerekse de özel olarak açılmış bir çok dil kursu  bu hizmeti sunmakta olmasına rağmen, bu alanda gerekli bilgi ve donanıma sahip öğretmen sayısının çok az olmasından dolayı çoğu öğretmen , soru çözme tekniklerini öğretmek yerine gramer ağırlıklı açıklamalarla test çözümüne gittiği için  istenilen başarıyı  elde edememekte  ve kendilerinden ders alan kursiyerlerin hem zaman hem de maddi kayıplarına yol açmaktadır.

Toplamı 96-120 saat olan ders program dağılımı aşağıda ki gibidir ;
20-40 Saat , Yds  Sınavı Tekniklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kısa ve öz biçimde verilen en gerekli ve temel gramer yapıları.

1) İngilizcede Zamanlar (Tenses in English)
2) Edilgen (Passive) Yapı
3) Ettirgen (Causative) Yapı
4) Zarf cümlecikleri (Adverbial Clauses)
5) Sıfat cümlecikleri (Adjective Clauses-Relative Clauses)
6) İsim cümlecikleri (Noun Clauses)
7) Ortaçlar (Gerund & Participles)
8) Şartlı & Devrik Cümleler (If clauses & Inverted Sentences)
9) Karşılaştırma Cümleleri (Comperative Sentences)

50-60 Saat  Soru Çözme Teknikleri ve Deneme Sınavları

1) Reading Passage Teknikleri
2) Paragraph Completion Teknikleri
3) Sentence Completion Teknikleri
4) Irrelevent Sentence Teknikleri
5) Re-statement Teknikleri
6) Translation Teknikleri
7) Cloze Test Teknikleri
8) Situation Test Teknikleri
9) Multiple Choice Teknikleri

www.ydssinavihazirlik.com

www.ydsozelders.net

Yds hazırlık

Yds hazırlık
Yds hazırlık

Yds hazırlık

 Yds Hazırlık eğitimi ilk hedefimiz, kelime bilgisini göz ardı ederek, verilen soruyu Türkçe’ ye çevirmeden verilen ipuçlarını kullanarak sizi doğru seçeneğe  götürmektir. Kelime bilgisi elbette ki önemlidir eğitimimizde, kelimeden daha çok çalışılması, üzerinde durulması gereken farklı konularımız var örnek olarak  Yds sınavı çıkmış olan soruları çözmek , soru üzerinden şıkların nasıl elenmesi gerektiğini göstermek bu sayede  derslerde  çok daha kolay hale gelmektedir.

www.ydssinavihazirlik.com

www.ydsozelders.net

Yds kursu

Yds kursu
Yds kursu

YDS KURSU
Yds Kursu çalışmalarımız İngilizce özel ders şeklinde yapılmakta ve İngilizce puanını yükseltmeye yönelik, test tekniğine ağırlık veren yoğun ve detaylı bir çalışmadır. Yeni Yds sınavı  yapısına uygun bir içerikle dersler yapılmaktadır.

YDS KURSU KONULARI 
Test tekniği ve stratejileri
Gramer tekrarı

 

YDS KURSU ÇALIŞMA ŞEKLİ 
Gramer çalışmak size puan ve birçok soru tipi ile uğraşırken zaman kazandırdığı için  önemlidir  yaklaşık  20 – 30 puan değerindedir.  Tek  gramer odaklı bir hazırlık evresi  yanlıştır. Daha Önce Yds Sınavı  çıkmış sorular üzerinde çalışmalar yapmak gerekir.
Konu ve strateji çalışması yaptıktan sonra çıkmış tüm Yds Sınavı  soruları üzerinde çalışın.   Yds Sınavı yapısını tanıyın
Sizden sorularda ne isteniyor, kaç tane soru tipi var, okuma soruları kaça ayrılıyor gibi bilgileri mutlaka bilmelisiniz. Gireceğiniz sınavı teknik olarak tanımalısınız. Kelime ezberlemekle vakit kaybetmeyin!
Genellikle adaylar Yds Sınavı 2 ay kala çalışmaya başlarlar. Bu saatten sonra akademik kelimeleri isteseniz de tam olarak öğrenemezsiniz. Sınavlarda salt kelime soruları zaten 10’u geçmez. Bundan dolayı sadece kelime ezberlemeye çalışmak, zamanı boşa kullanmaktır. Sorulara baktığınızdan daha fazla seçeneklere bakın. Bazen doğru cevabı arayacak, bazen de sadece yanlış cevapları eleyeceksiniz. Kesinlikle yanlış olduğuna emin olduğunuz seçeneklerin üstünü karalayın ve göz önünden kaldırın. Paragraf Sorularından Korkmayın Okuma soruları veya paragraf sorularında zor olan parça değil, seçeneklerin birbirine yakın olup olmadığıdır. Size bir bakışta çok uzun ve çok zor görünen bir parçanın soruları belki de çok basittir.

www.ydssinavihazirlik.com

www.ydsozelders.net

Yds

Yds
Yds

YDS Nedir?
YDS  (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı)  yılda iki kez yapılan bir sınavdır. Kamu personeli olarak çalışanların veya İngilizce seviyesini resmi olarak belgelendirmek isteyen herkesin girebileceği bir sınavdır. YDS Sınavında 80 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır , sınav süresi 180 dakikadır. Yds  sınavı  dil bilgisi, kelime bilgisi, cloze test, cümle tamamlama, çeviri, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan cümle, karşılıklı konuşma ve okuduğunu anlama tarzında sorular vardır. Bunlara ek olarak YDS ’de duruma uygun düşen ifade ve yakın anlamlı cümle türünde sorular da bulunur.

YDS Sınavı  aranan dil becerileri nelerdir?
Yds sınavı  sorulan sorular temelde kelime dağarcığını, dil bilgisini, yabancı dilde okuduğunu anlama ve çeviri becerisini sınar. Uyguladığımız Yds sınavı  hazırlık programı bu bilgi ve becerileri öğrencilerimize kazandırmak üzere planlanmıştır. Yds  sınavı başarısız olmanın ana nedeni sınavın zor olması değil, sınavın kapsamının bilinmemesi ve sınavdaki soru türlerinin iyi tanınmamasıdır. Belirli bir İngilizce seviyesinin üzerinde olmanın yanı sıra sınavı tanımak ve bol sınav denemeleri yapmış olmak da başarılı olmak için gereklidir.

www.ydssinavihazirlik.com

www.ydsozelders.net