İngilizce özel dersi, Proficiency sınav özel dersi  Proficiency Sınavı İngilizce özel dersi , Proficiency Sınavı , Üniversiteler  tarafından öğrencilerin İngilizce dil bilgilerini sınayıp , hazırlık sınıfını geçebilmeleri için uyguladıkları bir sınavdır. Her üniversitenin Proficiency sınavı  kendi iç bünyelerinde değişik şekilde hazırlanır . Proficiency Sınavı içerik olarak  genel olarak , okuma, yazma, dinleme, konuşma, dil bilgisi bölümlerini içerir. Üniversiteler bu bölümlerden hepsini ya da bazılarını sorarlar. Her Üniversite Proficiency Sınavı şeklini kendisi   iç bünyesinde hazırlar, bu yüzden her Üniversitenin hazırladığı…