İngilizce eğitim İstanbul

İngilizce eğitim İstanbul
İngilizce eğitim İstanbul
İngilizce eğitim İstanbul

İngilizce eğitim İstanbul, 

İstanbul ‘ da yerinizde alacağınız İngilizce eğitim İngilizce dil gelişiminizi en üst düzeyde destekleyecek şekilde programlanmıştır . İngilizce eğitim , mesleğimizde profesyonelliğimizin sonucu olarak sizi en üst düzeye taşıyacak bilgi ve birikime sahip olarak, verilmektedir. İngilizce eğitim en alt seviyeden , en üst seviyeye kadar İngilizce öğrenmeniz için planlanmıştır. İngilizce eğitim süreci en alt seviyede , basit cümle kuruluşlarından yola çıkarak, sürekli kullanılan anlaşılabilir temel diyaloglar ve cümle kalıplarını içererek , pek çok kaynak kullanarak oluşturulmuştur. Amacımız kuracağınız cümleleri rahatlıkla günlük hayatınızda istediğiniz amaçla kullanabilmenizi sağlamaktır. Bir müddet sonra sizde cümleleri , doğru şekilde doğru yerde nasıl kullanıldığını doğal bir refleksle hayata geçirerek , İngilizce konuştuğunuzu göreceksiniz .Bu sistem ile bilgileriniz kalıcı olacaktır .

İngilizce Eğitimi İstanbul

İngilizce Eğitimi İstanbul
İngilizce Eğitimi İstanbul
İngilizce Eğitimi İstanbul

İngilizce Eğitimi İstanbul,

İstanbul ‘ da  yerinizde , istediğiniz saatler de İngilizce eğitim ,

Genel İngilizce eğitimi, istediğiniz zaman dilimin de esnek programa göre alabilirsiniz. Aldığınız İngilizce eğitim sizi Başlangıç seviyesinden , İleri seviyeye kadar taşır.
Genel İngilizce eğitimi, İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşmadan oluşan dört temel beceriyi içerir , sistematik olarak dil bilgisi altyapısı gelişimi de yapılır .

İngilizce Eğitimi Seviyeleri ;
1. Beginner (Başlangıç)                                                              70-80 Ders Saati
2. Elementary (Temel)                                                           100-120 Ders Saati
3. Pre-Intermediate (Orta-Altı)                                          100-120 Ders Saati
4. Intermediate (Orta)                                                           100-120 Ders Saati
5. Upper Intermediate (Orta-Üstü)                                 100-120 Ders Saati
6. Advanced (İleri)                                                                 100-120 Ders Saati

Genel İngilizce eğitimi alan öğrenciler, tamamladıkları seviyelere göre çeşitli beceriler  kazanırlar.

Başlangıç ve Temel (Beginner – Elementary): Temel seviyeyi tamamlayan öğrenciler; alfabe, sayılar, mevsimler gibi konularda ortalama 200-300 kelimelik bir bilgi kazanarak İngilizce’de basit zamanların kullanımı ile kendini tanıtabilir, adres sorabilir, telefon konuşması yapabilir , yurt dışına çıktığında gündelik ihtiyaçlarını gidermek için basit cümleler ile iletişim kurabilirler.

Orta Öncesi ve Orta (Pre-Intermediate – Intermediate): Orta seviyeyi tamamlayan öğrenciler ortalama 1,000 kelime civarı bir bilgi kazanarak İngilizce tüm zamanları kullanarak yabancılarla rahatlıkla iletişim kurabilir tüm akademik sınavlara hazırlık yapabilir .

Orta-Üstü ve İleri (Upper-Intermediate ) : İleri-altı seviyeyi tamamlayan öğrenciler ortalama 2,000 kelime ile İngilizce’ yi akademik ve akıcı düzeyde konuşabilir ve yazabilirler.

Advanced: İleri seviyeyi tamamlayan öğrenciler İngilizce ‘yi tüm unsurları ile kavrar . İngilizce bilgileri yabancı kaynakları okuyabilir, anlayabilir, hakkında konuşabilir ve yazabilirler.

www.ingilizceozeldersi.gen.tr

İstanbul İngilizce ders

İngilizce dersi İstanbul
İngilizce dersi İstanbul
İngilizce dersi İstanbul

İstanbul da öğrencilerine İngilizce dersi veren Haluk Hoca İngilizce özel dersi verdiği öğrencilerinin , İngilizce öğrenmelerinde , girecekleri İngilizce sınavı sonucunda hedeflerine odaklanmalarına ve ulaşmalarına İngilizce özel dersi vererek yardımcı olmaktadır. İstanbul da Özel İngilizce dersi alarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde İngilizce öğrenebilir,gireceğiniz İngilizce sınavlardan yüksek sonuç alarak hedefinize ulaşabilirsiniz. İstanbul da İngilizce dersi çalışmalarımızı evinizde size uygun saatlerde yapıyoruz.

 

İngilizce Eğitim Seviyeleri

İngilizce Eğitim Seviyeleri
İngilizce Eğitim Seviyeleri

İngilizce Eğitim  Seviyeleri 

ELEMANTARY

İngilizce eğitim temel seviyesi olup, daha önce Özel İngilizce ders almamış kursiyerlerimizin, çok basit cümleler kurarak kendilerini ifade edebilmeleri, günlük hayatlarında İngilizce konuşan kişiler ile iletişim kurabilmeleri, iş ve günlük hayatlarında gerekecek dil bilgisi yapıları ile kelime bilgisi bu seviyede verilir. Elemantary seviyede Geniş zaman ve geçmiş zaman yapıları temel olarak verilir ve Özel İngilizce ders alan öğrencinin bu yapıları etkin bir şekilde kullanabilmesi hedeflenir.

İngilizce Eğitim Avrupa Dil Normların da A-1 seviyesi karşılığı.

Bu seviyede özel İngilizce ders alan öğrencinin kazandığı İngilizce dil konuşma yetenekleri ve içerikleri şunlardır:

İngilizce Dinleme: Özel İngilizce ders alan öğrenci , aile, çevre, günlük hayat, günlük yaşamdan bazı kesitler ile ilgili tanımları çok akıcı bir şekilde konuşulmadığı takdirde anlayabilir.

İngilizce Okuma : Özel İngilizce ders alan öğrenci , çok uzun , teknik ve bilimsel olmayan , günlük hayat ile ilgili okuma parçalarını okuyarak anlayabilir.

İngilizce Konuşma: Özel İngilizce ders alan öğrenci karşısında ana dili ya da kendisi gibi ikinci dili İngilizce olan şahıslar ile bazen karşısındaki kişilerden konuşmalarını tekrar etmesini istese bile , basit yoldan iletişim kurabilir, çok teknik ve bilimsel konular haricinde konular ile ilgili basit sorular sorup, cevaplandırabilir.

İngilizce Yazma : Özel İngilizce ders alan öğrenci, basit anlatımlar ile e-mail, mektup gibi yazılı metinleri yazıp cevaplandırabilir.Kişisel bilgi içeren formları doldurabilir.

PRE- INTERMEDIATE

Elemantary seviyede temel İngilizce yapılarını öğrenen özel İngilizce ders alan öğrenci İngilizcesini kullanarak artık daha düzgün cümleler kurarak, iletişim kurabilecekler ve kendilerini daha iyi ifade edebileceklerdir, Özel İngilizce ders alan öğrenci kurda İngilizce’ yi daha etkin ve yetkin bir şekilde kullandıklarını görünce kendilerine olan güvenleri artacaktır. Pre-İntermediate seviyeye başlayan kursiyerlerimiz ilk konularda elementary seviyede öğrendiklerini yeniden gözden geçirecekler ve bir önceki kurda öğrendiklerini daha etkili bir biçimde kullanabileceklerdir.Kursiyerlerimiz rahatlıkla kendilerini ifade edebilecekler doğal bir konuşma ortamına girdikleri zaman kendi fikirlerini de söyleyebilecekler geçmiş örnekler vererek konuşmalara daha akıcı bir şekil kazandırabileceklerdir. Bu seviyenin sonunda kursiyerlerimiz İngilizce eğitim temel dil bilgisi konularını tamamlayacaklardır. Bu kurda işlenen okuma, dinleme parçalarında kursiyerlerimiz artık dünyada ki önemli tarihi şahsiyetlerden, günlük olaylardan sinema, müzik , spor gibi herkesin ortak ilgi alanını oluşturan konular ile ilgili okuma ve dinleme parçalarını rahatça işleyebilecekler dir.

Avrupa Dil Normlarında B-1 seviyesinin karşılığı.

Dinleme: Özel İngilizce ders alan öğrenci günlük konular da bildik konuları rahatlıkla anlayabilir, radyo, Tv de bir çok film, haber, konuşma programlarını anlayabilir.

Okuma : Mesleğinizle ilgili, sık rastlanan sözlükleri içeren metinleri anlayabilirsiniz.

İngilizce Konuşma : İngilizce konuşulan ülkelerde seyahat artık sizin için bir sorun olmaktan çıkıp kendinizi tanıdık bir yerde hissederek günlük hayatınızı sürdürebilirsiniz. Önceden hazırlık yapmadan ortamda gelişen günlük konuşmalara rahatlıkla katılabilirsiniz.

Yazılı anlatım : Bildiğiniz bir konuda yazılı bir metin hazırlayabilir, kendi deneyim ve izlenimlerinizi karşınızdaki kişiye yazılı olarak aktarabilirsiniz.

İNTERMEDIATE
Bu aşama özel İngilizce ders alan öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmeye başladıkları bir aşamadır.Bu aşamada kursiyerlerimiz pratik ağırlıklı olarak İngilizce eğitim almaya başlarlar, bu seviyede kelime bilgisi git gide artmaktadır.

Intermediate seviye Avrupa Dil Normların da C-1 seviyesi karşılığıdır.

Dinleme : Ne söylenmek istediği açıkca belirtilmemiş, ima yolu ile yapılan konuşmalar da bile kursiyerimiz artık net bir şekilde anlamaya başlayacaktır. TV. programları, filmler rahat anlaşılır hale gelecektir.

Okuma : Kursiyerimiz bir çok edebi eseri anlayarak okuyabilir, kendi ilgi alanı dışında olsa bile çok karmaşık ve teknik olamayan makaleleleri kursiyerimiz rahatça anlayabilecek seviyededir.

İngilizce Konuşma : Doğal konuşma ortamında kullanacağı sözcük üzerinde fazla düşünmeden kursiyerimiz akıcı bir dil ile kendini ifade edebilir ve konuşmasını kendi fikirlerini sunarak ve savunarak sürdürebilir.

Yazılı anlatım : Kursiyerimiz kendi görüşlerini, ayrıntılı bir biçimde iyi kurulmuş cümlelerden oluşan metinler ile yazabilir.

UPPER INTERMEDIATE
Bu kurda özel İngilizce ders alan öğrenci , daha önceki kurlarda öğrendiği bilgileri aktif hale getirerek İngilizceyi daha etkili bir biçimde kullanmaya başlarlar.
Bu kurda uyguladığımız özel İngilizce ders kitapları, kapsamlı okuma parçalarını kapsamakta böylece dil bilgisi konuları, kelime bilgisi, cümle kuruluşları daha etkili bir şekilde kullanılmakta ve dilin işlevsel ve durumsal konumu iyice pekiştirilmektedir.

Bu seviye Avrupa Dil Normlarında C-2 seviyesinin karşılığıdır.

Dinleme : Canlı veya yayın şekli ile yapılan konuşma türlerinin hepsi gayet kolay bir şekilde anlaşılabilir.Tek yaşanan problem İngilizce dilinin konuşulduğu ülkeye göre değişen aksanı anlamakta zorluk çekilmesidir.

Okuma : Dil bilgisi açısından karışık ve kompleks cümleleri içeren makaleler dahil her türlü yazılı metin artık kursiyerimiz için anlaşılabilir hale gelecektir.Karşısındaki konuşmacının kullandığı deyimleri ve ince anlam ayrılıkları içeren cümleleri sorun olmadan yanıtlayabilir.

İngilizce Konuşma : Kursiyerimiz zorlanmadan her türlü konuşmaya katılabilir.

Yazılı anlatım : Kursiyerimiz yazma dilnin gerektirdiği uygun ifadeler ve kalıpları kullanarak etkili ve mantıksal ifade ile cümleler kurabilir

ADVANCED
Bu programa gelmiş olan kursiyerimiz artık gerek iş, gerek eğitim, gerekse günlük hayatında İngilizceyi etkili kullanıyor demektir.

 

Bireysel İngilizce eğitimler

Bireysel İngilizce eğitimler
Bireysel İngilizce eğitimler, İngilizce Eğitim, Özel İngilizce Ders, İngilizce özel ders, Bireysel İngilizce Ders, İngilizce eğitim İngilizce öğretmeni, İstanbul Özel İngilizce eğitimi, İngilizce dil Eğitimi, İngilizce eğitimi İstanbul,
Bireysel İngilizce Eğitimler

Bireysel Eğitimler

25 yıldan beri hem bireysel İngilizce hem de kurumsal İngilizce eğitimler veren İngilizce Öğretmeni Haluk Hoca , İngilizce bireysel eğitimler de  kalite, kişiye özel hedefe varmaya dayalı eğitimler ile İngilizce Özel Ders oluşumuna yeni bir anlayış getirmiş ve , bireysel eğitimler de fark yaratmış ve İngilizce Özel ders bireysel eğitim anlayışını değiştirmiştir. İngilizce Bireysel eğitimler kişilere bire bir İngilizce özel ders olarak verilmekte ve her bir kişiye özel, istekleri göz önünde bulundurularak , başlanılan bireysel eğitim sonuca ulaştığında bireysel eğitimin amacına uygun olduğu anlaşılmaktadır. Bireysel Eğitimler her aşamasında İngilizce özel ders olarak, kişiye özel hizmet ile oluşturulmaktadır.

Haluk Hocanın uzun süre İngilizce öğretmeni olarak edindiği tecrübe ile yaptığı bireysel eğitimler bugüne kadar sonuçlarını başarı ile göstermiş ve birebir İngilizce eğitimi amacına uygun hale getirmiştir.Bu sayede İngilizce eğitimi sonucu eğitim alan adaylar eğitim kalitesini her öğrenci için farklı bireysel eğitim çözümleri başarıya ulaşmıştır. Bireysel eğitimler sonucu İngilizce yi en kısa sürede anlar ve konuşur hale geleceksiniz. İngilizce Özel ders eğitimi tamamen öğrencilerin ihtiyacına ve hedefine göre ayarlanmakta ve öğrencilerin uyumu devamlı olarak kontrol edilmektedir.
İngilizce birebir eğitimler öğrencilerin yerlerinde verilmektedir.

Bireysel İngilizce Eğitim için Haluk Hocayı çekinmeden arayınız, Haluk Hoca 0532 343 65 00

www.halukhoca.net

İngilizce eğitimi

İngilizce eğitimi
İngilizce eğitimi

İngilizce Eğitimi
Kısıtlı boş zamanı olan ya da çalışma saatleri düzensiz olan çalışanlar için  “Bire Bir İngilizce Eğitimi” özel ders programımız  eğitimi alacak kişinin seviyesine, ihtiyacına ,  zamanına göre kişinin yerinde uygulanır.

Genel İngilizce eğitimi çalışmalarımız 5 farklı İngilizce seviyesinden oluşmaktadır, bu seviyeler İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini en üst seviyeye taşımak ve İngilizce eğitimi bitirdiğiniz zaman ,İngilizce ile ilgili sorunlarınızın çözüleceğinden emin olmalısınız. İngilizce eğitimi , İngilizce seviyenizin gelişmesini, aktif bir İngilizce kullanıcısı olmasını sağlamak amacıyla aldığınızın bilincinde olup size ona göre yaklaşıyoruz.
İngilizce eğitimi yılların getirdiği tecrübe ve birikim ile vermekteyiz, amacımız, son derece etkin bir şekilde İngilizce konuşan kişiler yetiştirmektir.

İngilizce Eğitim nasıl olmalıdır !!!!!

İngilizce Eğitim nasıl olmalıdır !!!!!
İngilizce Eğitim nasıl olmalıdır !!!!!

İngilizce Eğitim nasıl olmalıdır!!!!!

Küreselleşme, iletişim araçlarının yaygınlığı, dünyayı çok küçük ve ulaşılabilir bir yer haline getirmiştir. Bu yakınlaşma bazı ortak değerleri de kullanmak zorunda kalmaktadır, bu yüzden küreselleşme dili olarak İngilizce seçilmiştir.
İngilizcenin küreselleşme dili olarak seçilmesi , İngilizce Eğitim  isteğini ve öğretim yaygınlığını artırmıştır. İngilizce , artık tüm dünya ülkelerinin ana dillerinden sonra ikinci dili olmuştur , ekonomik alanda, sosyal alanda, eğitim- öğrenim alanında, bilim ve teknolojide alanında  ortak dil olarak yerini almıştır.
Ülkemizde daha önce yabancı dil eğitimi Fransızca , Almanca ağırlıklı olmasına rağmen 1980 yılından itibaren İngilizce ülkemizde yabancı dil eğitim ilk sıraya yerleşmiştir. Zaman içerisinde yapılan değişiklikler ile devlet okullarımızda İngilizce eğitimi ilkokul 4. sınıftan , özel okullarda ise ana sınıfından başlamaktadır.
Ülkemizin gelişmesine paralel olarak İngilizce Eğitim okulların dışında , iş alanında da vazgeçilmez irtibat dili olmuş ve yönetim kademesinde bulunan bir çok kişi İngilizce Eğitim eksikliğini fark ederek , kendileri ve personelleri için İngilizce Eğitim programları düzenlemeye başlamışlardır.
İdeal bir dil eğitimi bireyin erken yaşlarında başlayarak, süreli olmasıdır. İngilizce Eğitim için her yaşa uygun yöntemler kullanılmalı ve işinin uzmanı öğretmenler ile çalışılmalıdır.
Her dilin kendi içinde bir dinamiği vardır, bu yüzden dili öğrenen kişi devamlı bilgilerini taze tutmalı ve mümkün olduğunca o dilin kullanıldığı kaynaklardan sürekli olarak yararlanmalıdır. İngilizce Eğitimi  uzun yıllar süreceğinin farkında olarak , İngilizce eğitimi  başlamadan önce kendinizi süre ile şartlandırmayın. İngilizce Eğitim almadan önce amacınızı iyi belirleyin ve İngilizce eğitimi nerede kullanacağınızı size İngilizce eğitimi verecek öğretmen ile önceden konuşarak ona göre kendiniz için program hazırlanmasını isteyin.
İngilizce eğitim için seçeceğiniz öğretmen kadar, ders malzemelerinin , kitapların da önemi vardır. Ciddi kurumlar ve Üniversiteler tarafından hazırlanmış İngilizce eğitimi denenmiş, güncel kitapları takip etmelisiniz.
Başka önemli bir konu da Öğrendiğiniz dil ile ilgili kültürel özellikleri bilmeniz, dil öğrenmenizi kolaylaştıracak bir etmendir.

İstanbul’ da  eviniz de , iş yeriniz de İngilizce Eğitim, Haluk Hoca 0532 343 65 00

www.halukhoca.net

Akademik İngilizce Eğitim

Akademik İngilizce Eğitim
Akademik İngilizce Eğitim
Akademik İngilizce Eğitim

Akademik İngilizce Eğitim

Akademik İngilizce Eğitim , yurt dışında ve ülkemiz de Üniversite eğitimi alacak adayların girdikleri Üniversite programından önce Akademik İngilizce bilgilerini geliştirmeyi , İngilizce hazırlık sınıfını başarıp  bölümlerine başlamalarını hedefleyen ileri düzey İngilizce eğitim  programıdır. Akademik İngilizce Eğitim alarak ,   eğitim dili İngilizce olan eğitim programına   başlamadan önce İngilizce bilginizi geliştirerek,  İngilizce hazırlık sınıfını geçecek ve 1 sene önce bölüme  başlayabileceksiniz.
Bazı üniversiteler Akademik İngilizce Eğitim programlarında ,  dünyanın her yerinde geçerli olan,    Ielts sınavı sonucunu kabul etmektedirler.  Ielts sınavı sonucunuz ile dünyanın her yerinde İngilizce yeterliliğinizi kanıtlayarak, Üniversitelerin Hazırlık sınıflarından muaf olacak ve  Akademik İngilizce eğitimlerini tamamlamış sayılarak   bölümlerinin eğitim programına başlayabilirler.
Akademik İngilizce Eğitim sırasında öğrencilere  ,  kelime bilgisi, dil bilgisi, okuma-yazma, konuşma ve dinleme gibi genel akademik ve çalışma becerileri kazandırıp İngilizce hazırlık sınıfını geçmeleri temin edilir ve  üniversite seviyesindeki derslere hazır hale gelirler. Akademik İngilizce Eğitim sonucunda öğrenciler,  okuma/ yazma bölümünde  ders kitaplarını, gazete ve dergilerdeki makaleleri okuyabilir , hazırlayacakları makaleler için uygun başlıklar bularak , yazılarını iyi organize edebilir  ve  araştırma makaleleri gibi birçok makale türünü yazmayı öğrenirler. Dinleme bölümü sonucu  öğrenciler üniversitede bir dersin nasıl dinlenmesi gerektiğini, nasıl not tutulacağını, konuşma hazırlamayı, telaffuzlarını geliştirmeyi ve sunum yapmayı  öğrenirler ve  hem öğrenim hayatı boyunca hem de sonrasında iş hayatında oldukça faydalı beceriler kazanmış olurlar.

Akademik İngilizce Eğitim için doğru adres; Haluk Hoca 0532 343 65 00

www.ydsozelders.net

İngilizce Eğitim Önemi

İngilizce Eğitim Önemi
İngilizce Eğitim Önemi
İngilizce Eğitim Önemi

İngilizce Eğitim Önemi 

İngilizce Eğitim Almak Sizce Önemli mi? Niçin herkes İngilizce Eğitim almak için zaman ve para harcıyor? İngilizce Eğitim için en etkili yöntem nedir? 

İngilizce öğrenme ihtiyacınızın nedeni nedir? İş mi , Kariyer mi , Eğitim için mi, Yurt dışında yaşamak için mi ? İhtiyacınızın ne olduğunu  ,İngilizce özel ders almaya karar vermeden,önce  belirleyerek İngilizce eğitime öyle başlamalısınız . Değişik ihtiyaçlar için değişik İngilizce özel ders formatı vardır.

Bir çok kişinin hayatta en çok istediği şeylerden biri akıcı İngilizce konuşarak, ihtiyaçlarını kolayca halledebilmek böylece hayatının kolaylaşmasını sağlamaktır.
İngilizce öğrenme amaçlarınızı iyi belirlemeniz, İngilizce eğitim öncesi sizin doğru karar vermeniz, başarılı olmanızı kolaylaştıracaktır.
Amaç belirlendikten sonra yapmanız gereken tecrübesine güveneceğiniz, işinde Profesyonel  bir özel İngilizce ders öğretmeni ile görüşüp İngilizce eğitim öncesi programınızı yapmanızdır.

Eğer işiniz için İngilizce özel ders alacaksanız, özellikle İş İngilizcesi konusunda tecrübesi olan bir İngilizce öğretmeni ile İngilizce eğitim için görüşmelisiniz.
Hangi konuda İngilizce öğrenmek istiyorsanız en önemlisi , pratik yapmak, bol okumak ve belli bir disiplin içinde İngilizce eğitim için gereken önemi vermektir.

www.ingilizceozeldersi.gen.tr

İstanbul Özel İngilizce eğitimi

İstanbul Özel İngilizce eğitimi
İstanbul Özel İngilizce eğitimi
İstanbul Özel İngilizce eğitimi

İstanbul Özel İngilizce eğitimi
İngilizce öğretmeni Haluk Hoca ile yapacağınız İngilizce özel eğitimi , kariyerinizin her adımında karşılacağınız İngilizce sorununu çözmek için İstanbul’un en seçkin İngilizce öğretmeni olarak her zaman yanınızdadır.İngilizce öğretmeni Haluk Hoca, İş İngilizcesi öğrenmek isteyen yönetici ve iş adamlarına , sınavlara hazırlanan akademisyenlere ,hayatının her kademesinde İngilizceye ihtiyaç duyan her yaştan bireye, bireysel özel İngilizce eğitimi sunar.
İngilizce öğretmeni Haluk Hoca , ayrıca özel İngilizce eğitimi çalışmalarını uluslararası IELTS, TOEFL, TOEIC, BULATS, gibi uluslararası sınav hazırlık programları ile yanınızda yer alır.İş İngilizcesi özel İngilizce eğitimi çalışmalarımız yenilikçi ve hızlı üst düzey İngilizce eğitim programlarının da uygulayıcısıdır.
İngilizce öğretmeni profesyonel meslek hayatı boyunca , öğrencisinin İngilizceyi en kolay nasıl öğreneceğini anlayarak öğrencisine özel İngilizce eğitimi o şekilde vermelidir. Özel İngilizce eğitimi İngilizcenin dört temel becerisini hedefler. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini standart kurslarda her tip öğrenciye öğretmek mümkün değildir. Her öğrencinin öğrenme tarzı ve yeteneği farklıdır ayrıca, dil öğrenirken her insanın öncelikleri farklıdır, altyapısı farklıdır, bu farklılıkları ancak profesyonel bir İngilizce öğretmeni ile özel İngilizce eğitimi alarak sağlayabilirsiniz.