İngilizce özel öğretmeni

İngilizce özel öğretmeni
İngilizce özel öğretmeni

İngilizce özel öğretmeni, 

Öğrenilen bilgilerin uygulamada kullanılabilmesi ve kalıcı olması İngilizce özel ders alınmasının amacıdır. İngilizce Özel ders sonucu ders alan kişinin öğrendiklerini , İngilizce konuşurken ya da sınavlarında soruları çözerken kullanabilmesi  İngilizce özel ders in gereğidir , İngilizce Özel Öğretmeni de görevi gereği öğrencisinin başarısını sağlamak amacıyla, tecrübesini, İngilizce’ ye olan hakimiyetini, öğrencisine aktarabilmelidir.

İngilizce özel öğretmeni , İngilizce özel ders sürecinde, İngilizce öğretirken, öğrencisinin derse sürekli olarak katılmasını sağlamalıdır. İngilizce özel ders sadece İngilizce parçaları kitaptan işleyip, dil bilgisi kurallarını vermek olarak düşünülmemelidir. İngilizce özel ders öğrencinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir . İhtiyaca göre yapılacak derslerin içeriği birbirinden farklı olmalıdır, genel İngilizce ders ile, sınavlara hazırlık İngilizcesi birbirinden çok farklıdır. Tecrübeli bir  İngilizce özel ders Öğretmeni bu farklılığı öğrencisinin ihtiyaçlarına göre İngilizce özel ders konu anlatımlarını ayarlayarak yapmalıdır.
İngilizce Özel ders , öğretmen ile öğrencisi arasında birebir bilgi alışverişidir. İngilizce öğrenmeyi özel ders şeklinde birebir yapılmasının amacı , İngilizce özel dersi dershanelerdeki ve okullardaki İngilizce dersinden farklı kılan en büyük özelliğidir. Derslerin bire bir olması, öğrencinin önceki konularda eksikleri olduğunda, doğrudan o eksikliklerin giderilerek; öğrencinin yeni konuyu öğrenmesinin önündeki engeller kaldırılmış olur.

İngilizce Özel dersi  bire bir yapılarak, öğrencinin aktif olarak derse katılıp İngilizce konuştuğu ya da söz aldığı sürenin dershane ortamına göre  çok daha fazla olmasıdır.
• Öğrenciyle bire bir ilgilenebilmek, onu tanıyabilmek ve ona en uygun destek ve yardımı sağlayabilmek için,
• Herkesin bilgi birikimi, güçlü ve zayıf yönleri farklı olduğu için,
• Herkesin farklı ihtiyaç ve beklentileri olabileceği için,
İstanbul’ da İngilizce Özel Ders konusunda aradığınız tecrübeli ve size yardımcı olacak İngilizce özel ders öğretmeni Haluk Hoca’dır.

Haluk Hoca 0532 343 65 00

İngilizce Öğrenirken Başarıyı Nasıl Yakalarız !!!!!

İngilizce Öğrenirken Başarıyı Nasıl Yakalarız !!!!!
İngilizce Öğrenirken Başarıyı Nasıl Yakalarız !!!!!
İngilizce Öğrenirken Başarıyı Nasıl Yakalarız !!!!!

İngilizce öğreniminde başarının yolu Haluk Hoca ile İngilizce özel derstir.
İngilizce eğitimini klasik anlayışın aksine İngilizceyi sevdirerek , dil eğitiminin uzun vadeli bir çalışma olduğunun bilinciyle geleceğe dönük bir çalışma ile İngilizce öğrenirken  başarıyı yakalayabilirsiniz.

Öğrenciliğiniz sırasında aldığınız yetersiz İngilizce eğitiminin aksine dünya standartlarında İngilizce özel ders
Gelişen dünya ekonomisinde İngilizce eğitimi  tercih sebebi değil zorunluluk olması nedeniyle modern çağımızda ki her bireyin mutlaka İngilizce bilme gerekliliği gerekmektedir. İngilizce eğitimi sadece dil bilgisi değil, konuşma, yazma, dinleme-anlama, telaffuz alanlarındaki gerekli tüm temel yetenekleri gelişmektedir.

İngilizce Özel Ders çalışmalarımız Avrupa Dil Portfolyosu gereği aşağıdaki tablo baz alınarak yapılır.

Dil Düzeyi Göstergeleri 
Avrupa Dil Portfolyosu’ nda 6 dil düzeyi Beginner seviyeden Advanced seviyeye kadar   (A1,A2,B1,B2,C1,C2)    bulunmaktadır.

Aşağıdaki çizelge tüm dünyada dil öğrenimi kriterlerini göstermektedir.


Temel Kullanıcı

A1

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.
Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.
Gereksinimlerini karşılayabilmek için  , günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.

A2

Basit bir şekilde kendini ,  öz geçmişini anlatabilir  ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.
Bildiği konularda  konuşabilir ve   basit düzeyde iletişim kurabilir.
Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir ve kullanabilir.

Bağımsız Kullanıcı

B1

Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir , isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını basit cümleler ile ortaya koyabilir.
Kişisel ilgi alanları, hobileri   ya da bildiği konularda , basit, ancak birbirine bağlı fikirler oluşturan ifadeler ile söylemek istediği cümleleri kurar ve kendini ifade edebilir.
Seyahatlerde, bazı sorunları çözebilir , bazı zorlukların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda  karşılaştığı olayları  dayalı yazılı ve sözlü olarak anlatabilir.

B2

Farklı konularda , ayrıntılı ve anlaşılır cümleler ile kendini ya da olayları ifade edebilir ve bir konuda  olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde rahatça konuşup tartışmalara girebilir.  
Çok zorlanmadan,  anadili İngilizce olan  birisiyle iletişim kurabilir. 
 Akademik  metinlerin, edebi eserlerin  ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanında  tartışmalar yürütebilir.

Yetkin Kullanıcı

C1

Karmaşık konularda, olayın her yanını açıkça anlatarak,  iyi yapılandırılmış, ayrıntılı  metinleri kullanarak  kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.
İngilizceyi ,  günlük yaşamın da, mesleki yaşamın da   etkili bir şekilde kullanabilir.
Gereken cümle kuruluşlarını rahatça  kurarak, ifade etmek istediği şeyi doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Uzun ve kompleks  metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dilin esnek kullanımlarını anlayabilir.

C2

Akıcı bir şekilde  , karmaşık durumlarda bile istediğini  ifade eder bu sırada farklı anlamlara gelen ifadeleri de rahatca kullanabilir. 
 Akıcı ve doğal bir dil kullanarak, duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.
 

 

 Dil Öğrenim kriterlerinin nasıl kullanılacağı

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Dinleme (Anlama)

 Tanıdık sözcükler ve  temel kalıplar, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir.

Bildiği konular da   çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir.  Kısa, net, basit cümleleri anlayabilir. 

Günlük konularda  , sürekli karşılaşılan  konuları, günlük konuşmanın   ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar  ile ilgili  televizyon programlarının   ana hatlarını  anlayabilir.

Bildiği bir konuda   uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, kompleks cümlelerin geçtiği diyaloglar  takip edebilir. Televizyon programlarını,  güncel olaylara ilişkin programları  filmlerin bazı yerlerini   anlayabilir.

 Uzun konuşmaları anlayabilir. Televizyon programlarını ve filmleri daha rahat  çekmeden anlayabilir.

Her  konuşma türünü anlayabilir,sadece  aksanlar da zorluk çekebilir. 

Okuma 
(Anlama)

 Yazılı metinlerdeki uluslararası kullanılan kelimeleri yakalayıp, konseptten ya da  basit  cümlelerden  içeriği  anlayabilir.

Kısa ve basit günlük metinleri okuyabilir, genel bilgileri kavrayabilir ve  kişisel mesajlar ile   e mailleri anlayabilir.

Mesleği ile  ilgili, tanıdığı  günlük dilde  kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir, bildiği konulardaki kişisel iletileri anlayabilirim.

 Güncel sorunları, haberleri okuyarak

anlayabilir,  

 Karmaşık metinleri okuyup, makaleleri anlayabilirim.

Tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma (Anlama)

Konuşma , yavaş olursa  , basit yoldan iletişim kurabilir. Basit sorular sorabilir ve cevap verebilir.

Bildik konular , faaliyetler ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. çok  kısa sohbetlere katılabilir, sorulara  cevaplar verilir.

 Seyahatlerde  ortaya çıkabilecek sorunların çoğu  çözülüp, günlük yaşamla ilgili konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir.

Anadili İngilizce olan  kişilerle rahatca iletişim kurabilir ,kendi görüşlerini açıklayıp destekleyebilir. 

Akıcı ve doğal bir konuşma ile kendini ifade edebilir,  düşünce ve fikirlerini açıkca  ifade edebilir ve karşısındaki kişilerin  konuşmalarıyla ilişkilendirebilir.

 Her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir,  kendisini akıcı bir şekilde ifade edebilir.

Sözlü Anlatım (Konuşma)

Ortamı ile ilgili basit cümleler

kurabilir.

Basit bir dille, çevresini ,işini, ailesini anlatacak cümleler kurabilir.

Hakkın da bilgi verebilir, düşünce ve planlarını anlatabilir,

Günlük olaylar ve hayatı hakkında daha çok  bilgi verebilir, bir konu  hakkında görüş bildirebilirim.

 Açık ,net, ayrıntılı bir cümleler ile  bir konu hakkında açıklama  yapabilir.

Etkili bir konuşma şekli ile , açık, akıcı bir şekilde fikrini savunabilir ya da karşı görüş verebilir.

Yazılı Anlatım (Yazma)

Kısa ve basit tümcelerle kurabilir, kişisel bilgi formları doldurabilir,

Kısa,  notlar ve iletiler yazabilir. 

Bildiği , tecrübesi olduğu konularla bağlantılı  metinler  yazabilir. 

Değişik konularda anlaşılır, ayrıntılı yazılar yazabilir. 

Görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık  metinlerle ifade edebilir. 

Uygun bir dil ile, akıcı metinler yazabilir, mesleğî ile ilgili konularda yazılar  yazabilir.

İngilizce özel ders için 0532 343 65 00

İngilizce öğretmeninden özel ders

İngilizce öğretmeninden özel ders

İngilizce öğretmeninden özel ders, 

İstanbul’un her semtinde 25 yıllık İngilizce Öğretmenliği tecrübesi ile , her seviye de İngilizce ders,

İngilizce özel ders, eviniz de , iş yeriniz de sadece size özel olarak verilmektedir. İngilizce özel ders amacına uygun şekilde İngilizce ‘yi en kısa zaman da , en iyi şekilde öğrenebilmeniz için size özel butik İngilizce özel   ders şeklinde yapılmaktadır,

İngilizce ders için ; Haluk Hoca 0532 343 65 00

İstanbul İngilizce dersi öğretmeni

İstanbul İngilizce dersi öğretmeni
İstanbul İngilizce dersi öğretmeni

İstanbul İngilizce dersi öğretmeni 

İngilizce  öğrenme isteğiniz varsa , size İngilizce dersi vermek üzere İstanbul ‘ un  her semtinde yanınızdayız. Zaman ,  ulaşım sorunlarını biz üstlenerek  kendi yerinizde, istediğiniz gün ve saatlerde , İstanbul ‘ un  tüm semtlerinde  İngilizce dersi öğretmeni Haluk Hoca yanınızdadır.

Haluk Hoca 25 yıl İngilizce dersi öğretmeni olarak     bugüne kadar çok sayıda kişiyi İngilizce ile ilgili hedeflerine ulaştırdı.

İstanbul her bölgesinde İngilizce dersi ,  sizin belirlediğiniz gün ve saatlerde,  yerinizde, evinizde ya da ofisinizde,istediğiniz  amaca  yönelik özel programlarla yürütülür.

İstanbul da okul öncesinden üniversiteye kadar tüm seviyelerde İngilizce dersi isteyenlere , profesyonel ,  deneyimli , bireysel ihtiyaçlarınıza  yönelik hizmet sunuyoruz. Her sınıf düzeyi ve her sınav çalışması için , öğrencilerimizin istediği yerde, günde ve saatte özel İngilizce dersi almalarını sağlıyoruz.

Yetişkin eğitimleri ile  öğrenci  eğitimlerinin farklı olduğu  bilinci ile  , her öğrencimizin öncelikle ihtiyaç ve beklentilerini belirleyip, her bir öğrenci için en uygun programı hazırlamaktayız , öğrencilerimizin istek ve beklentileri bizim için  ön plandadır ,  öğrencilerimizin hedeflerine en kısa sürede ulaşması  tek amacımızdır.

İstanbul İngilizce dersi öğretmeni Haluk Hoca ile yapabileceğiniz  ders çeşitleri;

 

• Genel İngilizce
• İş İngilizcesi
• Sınavlara yönelik çalışmalar
• Üniversitelerin Hazırlık  Sınavları 
• TOEFL
• PROFICIENCY
• IELTS
.LYS 5 
• YDS 
İstanbul her semtinde ders için  İngilizce dersi öğretmeni Haluk Hoca’ yı çekinmeden arayınız, Haluk Hoca 0532 343 65 00