İngilizce ders öğretmeni

İngilizce ders öğretmeni
İngilizce ders öğretmeni
İngilizce ders öğretmeni

İngilizce ders öğretmeni,

İyi bir İngilizce öğretmeninin nitelikleri nelerdir ?

Bu güne kadar edindiğim tecrübelerden çıkardığım sonuç , İngilizce öğrenmenin en önemli öğesi  , iyi bir İngilizce ders öğretmeni ile çalışmaktır. İyi bir İngilizce ders  öğretmeni öğrencisinin  , İngilizce öğrenmeye meraklı olmasını sağlamalı, İngilizce öğrenen  öğrencisinin araştırmacı olmasını sağlamalı  ve öğrencisinin İngilizce öğrenmeye istekli olmasını sağlamalıdır.

İyi bir İngilizce ders öğretmeni ile  İngilizce öğrenmeye  başlayan öğrencisinin meraklı olmasını ve kendisini devamlı sorgulamasını sağlamalıdır. Öğrenmenin en önemli öğesi,   öğrencinin kafasında sorular oluşturup , onun konuları sorgulayarak anlaması sağlanmalıdır.  Eğer bir öğrenci , sadece  öğretmenin kendisine verdiği bilgileri üzerine hiç bir emek katmadan kalıplar halinde alıyorsa o öğrenme tam anlamıyla başarılı olmamış demektir.

Öğrenmenin ikinci önemli elemanı ise , öğrencinin kendisine verilen konu üzerinde kendi emeğini de ekleyerek araştırmalar yapmasıdır.  İyi bir İngilizce ders öğretmeni , öğrencisinin araştırmacı olması için gerekli ortamı sağlamak üzere konu ile ilgili güncel ödevleri  ve tekrarları yapmasını sağlamalıdır.

İyi bir İngilizce ders öğretmeni , öğrencisinin , soruları cevaplayarak , İngilizce ‘ yi anladığını ve kullanabildiğini görerek mutlu olmasını sağlamalıdır. Öğrencinin mutluluğu ise öğrenmenin ve öğretmenin  başarısını göstermektedir.

İyi bir İngilizce ders öğretmeni,

İşini sevmeli,

Öğrencisine saygı duymalı ,

Enerjik olmalı ,

Branşında başarılı olabilmek için , branşı ile ilgili yayınları yeni fikirleri  takip etmeli ve  kendini  geliştirmeli  ve devamlı  dersleri için  hazırlık yaparak  derslerine girmelidir.

İngilizce dersi işlenirken öğrencinin kişilik özelliklerini anlayarak , konu işleyişini ona göre düzenlemek özel ders öğretmeninin görevidir.  İngilizce özel ders sırasında dersin monoton bir şekilde işlenmesi , öğrencinin dersten sıkılması ve derse karşı tepki geliştirmesine sebep olur. Özel İngilizce ders öğretmeni dersi , öğrencisi için ilgi çekici hale getirerek ve öğrencisinin en iyi şekilde dersi nasıl anlayacağını tespit ederek  işlemelidir.

İngilizce ders öğretmeni dersi sırasında ,

1.Sabırlı olmalıdır , öğrenciler , günlük programlarının yoğunluğu ya da kişisel sebeplerden dolayı  her zaman çok verimli olamayabilir ve  derse kendilerini veremeyebilirler. İngilizce ders öğretmeni bu tip durumlar karşısında sabırlı olmalı ve öğrencisinin dersi anlayabileceği şekilde öğrencinin dikkatini çekecek şekilde derslerini işlemelidir.

  1. Yaratıcı olmalıdır, İngilizce öğretmenliği bire bir o günkü konuları anlatarak dersi bitirmek değildir. Derslerin daha ilgi çekici hale getirilebilmesi ve verimli olabilmesi için, öğretmen vereceği örnekleri sadece dersi işlediği kitapların alıştırmalarından değil  , güncel konulardan , kendi hazırladığı malzemelerden  de ders için kaynak hazırlaması gerekir
  2. Öğretmen derse dinlenmiş olarak girmelidir, peş peşe derse giren öğretmen verimli olamaz , her ders arasında öğretmen kendine dinlenebileceği zaman ayırmalıdır. İngilizce  özel ders alan öğrencinin öğretmenden maximum verim alması gerekmektedir. Yorgun öğretmen , öğrenciye verimli bir şekilde yardımcı olamaz.
  3. Özel dersi alan öğrencinin ilgi alanları üzerinde durularak , ders daha ilginç hale getirilebilir. Özel ders sırasında öğretmen için en zor durumlardan biri öğrencinin dersten uzaklaşması ve motivasyonunu kaybetmesidir. Verilen ödevler de öğrencinin ilgi alanını kapsayacak şekilde verilirse sonuç daha başarılı olur.
  4. Öğrencinin konuyu anlaması , verilen ödevlerin düzgün ve zamanında yapılması , öğrencinin ilerleme kaydetmesi öğretmenin dikkatini çekmeli ve bu başarılı çalışmalardan dolayı öğrenci takdir edilmelidir.
  5. Öğretmenin ses tonu da ders sırasında çok önemli elemanlardan birisidir. Kararlı bir şekilde öğretmen ses tonunu ayarlayabilmelidir.
  1. Ders öncesi planlama yaparak zamanınızı verimli bir şekilde kullanabilir, daha etkili bir ders yapabilirsiniz. Planlama yapabilmek için ders öncesi hazırlık yapılmalıdır.,

İngilizce Öğretmeni İstanbul

İngilizce Öğretmeni İstanbul
İngilizce Öğretmeni İstanbul

İngilizce Öğretmeni İstanbul,

İstanbul ‘ un her semtinde ilköğretimden, en üst seviyeye kadar İngilizce özel dersi  , İngilizce öğretmeni Haluk Hoca  ile yapabilirsiniz.

İngilizce Öğretmeni Haluk Hoca ; 0532 343 65 00