İngilizce ders öğretmeni

İngilizce ders öğretmeni
İngilizce ders öğretmeni
İngilizce ders öğretmeni

İngilizce ders öğretmeni,

İyi bir İngilizce öğretmeninin nitelikleri nelerdir ?

Bu güne kadar edindiğim tecrübelerden çıkardığım sonuç , İngilizce öğrenmenin en önemli öğesi  , iyi bir İngilizce ders öğretmeni ile çalışmaktır. İyi bir İngilizce ders  öğretmeni öğrencisinin  , İngilizce öğrenmeye meraklı olmasını sağlamalı, İngilizce öğrenen  öğrencisinin araştırmacı olmasını sağlamalı  ve öğrencisinin İngilizce öğrenmeye istekli olmasını sağlamalıdır.

İyi bir İngilizce ders öğretmeni ile  İngilizce öğrenmeye  başlayan öğrencisinin meraklı olmasını ve kendisini devamlı sorgulamasını sağlamalıdır. Öğrenmenin en önemli öğesi,   öğrencinin kafasında sorular oluşturup , onun konuları sorgulayarak anlaması sağlanmalıdır.  Eğer bir öğrenci , sadece  öğretmenin kendisine verdiği bilgileri üzerine hiç bir emek katmadan kalıplar halinde alıyorsa o öğrenme tam anlamıyla başarılı olmamış demektir.

Öğrenmenin ikinci önemli elemanı ise , öğrencinin kendisine verilen konu üzerinde kendi emeğini de ekleyerek araştırmalar yapmasıdır.  İyi bir İngilizce ders öğretmeni , öğrencisinin araştırmacı olması için gerekli ortamı sağlamak üzere konu ile ilgili güncel ödevleri  ve tekrarları yapmasını sağlamalıdır.

İyi bir İngilizce ders öğretmeni , öğrencisinin , soruları cevaplayarak , İngilizce ‘ yi anladığını ve kullanabildiğini görerek mutlu olmasını sağlamalıdır. Öğrencinin mutluluğu ise öğrenmenin ve öğretmenin  başarısını göstermektedir.

İyi bir İngilizce ders öğretmeni,

İşini sevmeli,

Öğrencisine saygı duymalı ,

Enerjik olmalı ,

Branşında başarılı olabilmek için , branşı ile ilgili yayınları yeni fikirleri  takip etmeli ve  kendini  geliştirmeli  ve devamlı  dersleri için  hazırlık yaparak  derslerine girmelidir.

İngilizce dersi işlenirken öğrencinin kişilik özelliklerini anlayarak , konu işleyişini ona göre düzenlemek özel ders öğretmeninin görevidir.  İngilizce özel ders sırasında dersin monoton bir şekilde işlenmesi , öğrencinin dersten sıkılması ve derse karşı tepki geliştirmesine sebep olur. Özel İngilizce ders öğretmeni dersi , öğrencisi için ilgi çekici hale getirerek ve öğrencisinin en iyi şekilde dersi nasıl anlayacağını tespit ederek  işlemelidir.

İngilizce ders öğretmeni dersi sırasında ,

1.Sabırlı olmalıdır , öğrenciler , günlük programlarının yoğunluğu ya da kişisel sebeplerden dolayı  her zaman çok verimli olamayabilir ve  derse kendilerini veremeyebilirler. İngilizce ders öğretmeni bu tip durumlar karşısında sabırlı olmalı ve öğrencisinin dersi anlayabileceği şekilde öğrencinin dikkatini çekecek şekilde derslerini işlemelidir.

  1. Yaratıcı olmalıdır, İngilizce öğretmenliği bire bir o günkü konuları anlatarak dersi bitirmek değildir. Derslerin daha ilgi çekici hale getirilebilmesi ve verimli olabilmesi için, öğretmen vereceği örnekleri sadece dersi işlediği kitapların alıştırmalarından değil  , güncel konulardan , kendi hazırladığı malzemelerden  de ders için kaynak hazırlaması gerekir
  2. Öğretmen derse dinlenmiş olarak girmelidir, peş peşe derse giren öğretmen verimli olamaz , her ders arasında öğretmen kendine dinlenebileceği zaman ayırmalıdır. İngilizce  özel ders alan öğrencinin öğretmenden maximum verim alması gerekmektedir. Yorgun öğretmen , öğrenciye verimli bir şekilde yardımcı olamaz.
  3. Özel dersi alan öğrencinin ilgi alanları üzerinde durularak , ders daha ilginç hale getirilebilir. Özel ders sırasında öğretmen için en zor durumlardan biri öğrencinin dersten uzaklaşması ve motivasyonunu kaybetmesidir. Verilen ödevler de öğrencinin ilgi alanını kapsayacak şekilde verilirse sonuç daha başarılı olur.
  4. Öğrencinin konuyu anlaması , verilen ödevlerin düzgün ve zamanında yapılması , öğrencinin ilerleme kaydetmesi öğretmenin dikkatini çekmeli ve bu başarılı çalışmalardan dolayı öğrenci takdir edilmelidir.
  5. Öğretmenin ses tonu da ders sırasında çok önemli elemanlardan birisidir. Kararlı bir şekilde öğretmen ses tonunu ayarlayabilmelidir.
  1. Ders öncesi planlama yaparak zamanınızı verimli bir şekilde kullanabilir, daha etkili bir ders yapabilirsiniz. Planlama yapabilmek için ders öncesi hazırlık yapılmalıdır.,

İstanbul İngilizce özel dersi

İstanbul İngilizce özel dersi
İstanbul İngilizce özel dersi
İstanbul İngilizce özel dersi

İstanbul İngilizce özel dersi,

Size özel İngilizce çözüm önerilerini, size uygun bir şekilde esnek İngilizce özel dersi programı ile , sizin seçtiğiniz günlerde ve zaman dilimlerinde , “ İngilizce Özel Dersiİstanbul ‘ da sadece size , istediğiniz şartlarda en kaliteli biçimde sunuyoruz . Taleplerinize ve istekleriniz göz önünde bulundurularak işiniz ya da günlük hayatınız için kullanabileceğiniz İngilizce ‘ yi istediğiniz zaman size özel İngilizce dersi  programı olarak sunmaktayız .

İstanbul ‘ da yaptığımız İngilizce Özel Dersi Programımız “kişiye özel ” dir . Bize göre her bireyin İngilizce öğrenme amacı, algılama hızı , İngilizce deneyimi ve İngilizce ile ilgili amaçları farklıdır. İngilizce Özel Dersi ile amaçlarınız ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda sadece size odaklı bir eğitim imkanı sunmaktayız .
İngilizce Özel Dersi eğitimi , istediğiniz esneklikteki ders saati uygulaması ile İstanbul ‘ un her semtin de yerinizde ve evinizin konforunda uygulanmaktadır . İngilizce özel dersi saatleri yoğunluğunuza ve saat tercihinize göre oluşturulmakta , istediğiniz saatlerde önceden haber vermek şartıyla ders saatleri değiştirilebilmektedir. İş temposu yoğun olan ,iş seyahatlerine çıkan , farklı saatlerde çalışan kişiler bu program sayesinde esnek saatler de İstanbul ‘ da İngilizce özel dersi alabilirler.

 

Versant Sınavı özel dersi

http://ingilizceozeldersi.gen.tr/2013/12/ingilizce-dersi-istanbul/

Versant Sınavı özel dersi,

Stanford Üniversitesi profesörleri tarafından geliştirilen ve teknolojinin son ürünü olarak nitelendirilebilecek Versant, dil yeterliliklerini ölçmek üzere geliştirilmiş bir testtir. Versant İngilizce Seviye Tespit Sınavı, ana dili İngilizce olmayan adayların dinleme, konuşma, okuma ve yazma yeterliliklerini ölçen bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. Dünya çapında bulunan üniversiteler, dil okulları ve kurumsal eğitim programları, öğrencilerinin veya çalışanlarının İngilizce dilinde akıcı bir şekilde konuşma ve İngilizceyi anlama becerilerini değerlendirmek için bu sınavı uygulamaktadır. Versant Sınavı özel dersi sırasında, İngilizce cümleleri tekrar ettirerek konuşma, anlama İngilizce algı sistemini geliştirerek Versant Sınavı sırasında size gerekecek , İngilizce hızlı konuşma, anlama ve cevap verme yetileri kazandırılmaktadır .
Versant sınavı , bilgisayar aracılığıyla yapılmak üzere geliştirdiği tamamen otomatik olarak işleyen sistemi aracılığıyla telafuz, cümle kurabilme, kelime bilgisi ve dil bilgisi gibi alanlara yönelik seviyenizi belirlemektedir.

Versant English Placement Test

Sınavın amacı

• Gelişimin izlenmesi ,

• Sınava giriş

• Eğitim programları

Sınavın süresi

~50 dakika

Soru sayısı

81

Soru tipleri

• Read Aloud

• Repeat

• Sentence Builds

• Conversations

• Typing

• Sentence Completion

• Dictation

• Passage Reconstruction

• Summary & Opinion

Sınav skoru

10 – 70 arası değişmektedir,

• speaking, listening, reading, ve writing bölümleri alt skor verileri

•Detaylı dil yeteneği incelenmesi

• Gelişim için tavsiyeler

 Versant Sınavı sonuçlarına tüm kurumlar tarafından güvenilmektedir.
Versant Sınavının sonuçları çok kısa sürede otomatik olarak sonuçlanmaktadır.
Versant Sınavı konuşma gelişimini kullanarak, konuşma ve dinleme yeteneklerini ölçmektedir. Sınav sırasında , değişik telafuzlar ana dili İngilizce olan ya da olmayan kişiler tarafından seslendirilmektedir. Sınav sistemine göre , konuşma anında verilen cevaplar , telafuz , anlama , akıcılık ölçülmektedir. Sınavın bir bölümünü oluşturan yazma bölümü de text in anlamını çıkarma ve yorumlama becerilerini ve kendi cümleleri ile ifade etmeyi gerçekleştirir.

Versant Sınavı ülkemizde hava yolu şirketleri tarafından ve bazı üniversiteler tarafından İngilizce yeterlik sınavı olarak kabul edilmektedir.

Versant sınavı özel ders almak için , Haluk hoca 0532 343 65 00

www.halukhoca.net

Tıp Dil Sınavı nedir ?

Tıp Dil Sınavı nedir ?
Tıp Dil Sınavı nedir ?
Tıp Dil Sınavı nedir ?

Tıp Dil Sınavı nedir ?
ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda başarı oranının yüzde 14-15’ler civarında kalması nedeniyle harekete geçen Bakanlık, adayların yabancı dil seviyesinin bundan böyle Ankara Üniversitesi TÖMER’in yapacağı “Tıp Dil Sınavı”nda ölçülmesine karar verdi.

Adaylar yılda iki kez Nisan ve Eylül TUS’ları öncesi yapılacak Tıp Dil sınavına Ankarada girecebilecekler.

KİMLER TIPDİL SINAVINA GİREBİLECEK?

TIPDİL sınavına Tıp, Diş Hekimliği ya da Sağlık Bilimi ile ilgili fakültelerinde öğrenci olanlar, uzmanlık eğitimine devam edenler ve mezun ya da mezun olacak durumda olan kişiler girebilecekler.

TIPDİL SINAVINDAN ALINAN PUAN NEREDE GEÇERLİDİR?

“Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, meslekî bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil koşulunun sağlanması için TIPDİL Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekir. TIPDİL Sınav sonucu, sadece TUS ve DUS için gerekli olan yabancı dil yeterliliği için kullanılacaktır. Diğer akademik çalışmalar için gerekli olan dil yeterliliği için kullanılamaz.

TIP DİL SINAVI SÜRESİ KAÇ DAKİKADIR?

Sınav süresi 150 dakikadır. Sınav 10.00- 12.30 arasında gerçekleştirilecek.

TIP DİL SINAVI ÜCRETİ NEDİR?

Sınav ücreti 40 TL’dir.

TIP DİL SINAVI KAÇ SORUDAN OLUŞMAKTADIR?

Sınavda 80 soru bulunmaktadır.

TIP DİL SINAVI KAÇ YIL YETERLİ OLACAKTIR?

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir.

TIP DİL SINAVI HANGİ DİLLERDE YAPILACAKTIR?

Sınav; İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacaktır. Adaylar bir dönemde, yalnız bir yabancı dilden sınava girebileceklerdir.

TIP DİL SINAVINA NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Adaylar başvurularını yalnızcawww.tipdil.ankara.edu.trinternet adresinden yapabilieceklerdir.

Adaylar sınav başvurusu yapabilmek için “REFERANS NUMARASI AL” linkinden aldıkları referans kodu ile sınav giriş ücretini (40 lira)Ziraat Bankasının internet bankacılığından veya şubelerinden ya da diğer bankalardan EFT yoluyla yatırabileceklerdir. Sınav giriş ücreti kesinlikle bankomatlardan yatırılmamalıdır.

Sınav ücreti yatırılırken, dekontun açıklama kısmına sırasıyla “+” ile başlayan referans kodu, ad-soyadı yazılmalıdır.

Örneğin: + ZQ7BF3 ALİ DENİZ

Referans numarası, ad ve soyadı bilgileri eksik, hatalı ya da yanlış sırada yazılmış dekontlarla başvuru işlemi yapılamayacağından bilgilerin doğru yazıldığından emin olunuz.

Banka bilgileri başvuru sistemine günde iki kez girilebildiğinden, adaylar sınav giriş ücretini yatırdıktan sonra (örneğin; sabah giriş ücretini yatırdıysanız, başvuru o gün saat 15:00 den sonra, öğle sonrası başvurduysanız, saat 17:00 den sonra) internet adresinden sınav başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru tamamlanırken “BİLGİLERİMİ KONTROL ETMEK İSTİYORUM” linkine tıklayarak, bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “BİLGİLERİM DOĞRUDUR BAŞVURU İŞLEMİNİ TAMAMLA” butonundan başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

SINAV ÜCRETİNİ HANGİ BANKAYA YATIRABİLİRİM?

BANKA ADI : ZİRAAT BANKASI

ŞUBE ADI : BAKANLIKLAR KAMU GİRİŞİMCİ

ŞUBE KODU : 2532

HESAP NO : 7064098-5027

HESAP SAHİBİ : ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

IBAN NO : TR380001002532070640985027

İngilizce eğitim önemli midir ?

İngilizce eğitim önemli midir ?
İngilizce eğitim önemli midir ?
İngilizce eğitim önemli midir ?

İngilizce eğitim önemli midir ?

Niçin İngilizce eğitimi alırız ??

İngilizce öğrenmek için bir çok sebep vardır. İngilizce eğitim alan kişi için İngilizce yeni bir dil olduğundan dolayı ilk başta öğrenmek zor gibi görünebilir. Fakat İngilizcenin dünya dili olmasından dolayı ve bir çok yerde İngilizce artık bir gereksinim olduğu için günümüzde İngilizce bilmek mecburi bir hale gelmiştir. İngilizce günümüzün en çok tercih edilen ortak dünya dilidir. Dünyanın her yerinde iletişim amacıyla kullanılan ortak dildir. İngilizce öğrenmek zor ise niçin öğreniyoruz ? Anadilinden başka İngilizce bilen kişi dünyanın her yerinde yaşamını sürdürebilir ve kolayca iş bulabilir. Dünyada bilim dili İngilizce dir, bilimsel araştırmalarda , teknolojiyi takip etmekte , bilimsel gelişmelerde sadece İngilizce kullanılmaktadır. Eğlence sektöründe de İngilizce dışında dünya çapında kullanılan başka bir dil yoktur. Film , müzik , sanat sektörlerinde İngilizce ortak dildir. İngilizce bilen bir ailenin çocukları da kolayca İngilizce öğrenebilir. Bir iş yerinde çalışan personel arasında yabancı dil bilen elemanın pozisyonu ve kazancı diğer personelden daha yukarıdadır. Bu sayede yaşam standartlarınızda yükselmiş olur.

IELTS Akademik ve Genel Eğitim

IELTS Akademik ve Genel Eğitim
IELTS Akademik ve Genel Eğitim
IELTS Akademik ve Genel Eğitim

IELTS Sınavı Akademik ve Genel Eğitim IELTS Sınavına girecek adaylar akademik veya genel modüllerden hangisine gireceklerini IELTS Sınavını isteyen   kurumdan öğrenirler. IELTS Sınavı Akademik ve Genel Eğitim birbirlerine göre benzer ve farklı yönleri vardır. IELTS Sınavı Akademik ve Genel Eğitim bölümleri benzer bölümleri , Listening ve speaking bölümleridir. Listening bölümü 4 ayrı bölümden oluşmaktadır, her bölüm de 10 soru toplam 40 soru bulunmaktadır. Listening bölümü her okuma parçası 1 kez dinletilir . Listening sınavı toplam 30 dakika sürer. Speaking bölümü , akademik ve genel modüller için aynıdır. Toplam sınav 11-14 dakika arası sürmektedir. Aday , examiner ile bire bir konuşma yapar , tüm konuşmalar kaydedilir . Speaking bölümü 3 bölümden oluşur, ilk bölüm 4 – 5 dakika süren size sorulan genel sorulardan oluşur , ikinci bölüm adayın verilen bir konu hakkında 3-4 dakikalık bir konuşma yapılır , speaking de en son bölümde , 2. bölüm de anlatılan soru hakkında examiner ın sorduğu sorular yanıtlanır. Reading bölümü her 2 bölümde de farklıdır, akademik reading  parçası 3 uzun bölümden oluşmaktadır. Her bir okuma parçasında 13-14 soru vardır, reading  parçasında toplam 40 soru vardır. Toplam süre 1 saattir. Genel reading bölümünde de 3 bölüm vardır , toplam 40 soru sorulmaktadır, süre ise 1 saattir. İlk bölümde 2 veya 3 reading parçası vardır bu bölümde konu genel olarak çevre konusundan sorulmaktadır . İkinci bölümde iş konularından oluşan iki parçadan oluşmaktadır, üçüncü bölüm akademik reading  bölümü gibi uzun bir okuma parçasından oluşur. Son bölüm Writing bölümüdür, hem akademik hem de genel bölümde okuma parçaları 2 bölümden oluşur. Her 2 bölümde de task 1 için 20 dakika , task 2 için 40 dakika süre ayırmanız tavsiye edilir , writing sınavı için toplam 1 saat verilir. Akademik Writing sınavında , bölüm 1 ‘ de adaydan verilen bilgiler çercevesinde pie chart, line graph, table, bar chart içeren 150 kelimelik bir rapor yazılması istenir. İkinci bölümde 250 kelimelik genel konularda bir kısa bir essay yazılır . Genel eğitim bölümünde 1 . bölümde , adayın kısa bir mektup yazması gerekir, 2. bölüm akademik writing essay konusu gibidir. Akademik IELTS Sınavı Üniversiteler de eğitimlerini tamamlamak isteyen adayların İngilizce dil yeteneklerini belirlemek için , genel IELTS Sınavı da İngilizce konuşulan bir ülkeye göç etmek isteyen adaylar için gereklidir.

İngilizce Dersi İstanbul

İngilizce Dersi İstanbul
İngilizce Dersi İstanbul
İngilizce Dersi İstanbul

İngilizce Dersi İstanbul İstanbul ‘ da size özel alacağınız İngilizce dersi dili nasıl kullanacağınızı ve pratik şekilde İngilizceyi nasıl anlayacağınızı geliştirir. Alacağınız İngilizce dersi ile Konuşma, dinleme, okuma ve yazma yetenekleriniz gelişecek seviyenizi arttıracak ve İngilizce yeteneğinizi en üst seviyeye çıkartarak kullanabileceksiniz. İngilizce seviyeniz , en alt başlangıç seviyesi ya da üst seviyede olsa bile daha da İngilizcenizi geliştirmek , bildiğiniz İngilizceyi kendinize olan güvensizliğiniz den kullanamıyorsanız , günlük konuşulan İngilizceyi daha da geliştirmek için, İstanbul ‘ da İngilizce ders alarak amacınızı gerçekleştirin. Eğitim sistemimiz içinde İngilizcenizi geliştirirken aynı zamanda dil kullanımı için önemli bazı yeteneklerde kazanacaksınız. Bunların en önemlisi , yabancı dil öğrenen kişilerde çokca rastlanan , sorulan soruya cevap vermeden önce düşünme ile geçirilen zamandır. Doğru cümlemi kuruyorum endişesidir. Bunların hepsini İngilizce dersi ile çözümleyebilirsiniz. Her yaptığımız ders sırasında bir konu , bir gramer yapısı ya da dilin 4 yeteneğinden birisini öğreneceksiniz, bu da sizin İngilizce ders  sırasında aldığınız yolun bir göstergesidir. İstanbul ‘ da yerinizde yapacağımız İngilizce dersi , sizinde katılımınızı gerektirecek bir yapıdadır, dersimiz öğrenci odaklı ve öğrencinin derse katılımının yoğun olduğu bir şekilde işlenmektedir.

İstanbul ‘ da yapacağımız İngilizce dersi değişik amaçlar için kullanabilirsiniz. Genel İngilizce dersi , daha önce sahip olduğunuz İngilizce ‘ yi geliştirmek ya da sıfırdan İngilizce ‘ye başlamak için alabilirsiniz. Genel İngilizce ders değişik seviyeler de alınabilir , hiç İngilizce bilmeyenler için ” beginner ” seviye de daha sonra sırasıyla ” advanced ” seviyeye kadar İngilizce ders alabilirsiniz.

Özel İngilizce

Özel İngilizce
Özel İngilizce
Özel İngilizce

Özel İngilizce,

Özel hedefi olan, ya da çok kısa sürede belirli bir dil düzeyine gelmek isteyenlere özel , bire bir ya da küçük gruplarda istenilen yer, zaman ve düzeyde bir eğitim programıdır.

Özel İngilizce , iş dünyasında zaman problemi yaşayan, dershaneye gidecek zamanı olmayan , hızlı bir şekilde İngilizce öğrenmek zorunda olan kişiler için hazırlanmış bir çalışmadır . Özel İngilizce programı , iş yerinizin rahatlığında, size uygun saatlerde , iddialı olduğumuz bir programdır.

İstediğiniz yerde,
Evinizin rahatlığında ya da iş yerinizde, sizin yerinizde ,
Dilediğiniz zaman, 
Günün istediğiniz saatinde , istediğiniz zaman diliminde ,
Amacınıza uygun,
Genel , akademik, mesleki, günlük konuşma odaklı, gibi hedefinize uygun Özel İngilizce ders ,

İngilizce ders İstanbul

İngilizce ders İstanbul
İngilizce ders İstanbul
İngilizce ders İstanbul

İngilizce ders İstanbul,

İngilizce ders sırasında en yeni teknikler kullanılarak  öğrenci merkezli bir eğitim uygulanmaktadır. Kaynak olarak kullanılan  malzemeler  İngiltere’de İngilizce eğitim gören, ya da  yurt dışında İngilizce öğrenmek isteyen   öğrenciler için özel olarak hazırlanmış kaynak kitaplar ve CD ’leri kullanılmaktadır.

İngilizce ders sistemi  dil kurslarında olduğu gibi kur sistemidir, öğrenciler öncelikle İngilizce ’nin temel mantığıyla tanışır ,  daha sonra daha detaylı bilgiler ile genel İngilizce’ye hakim olmaya başlarlar.
Dünyadaki değişime ayak uydurarak kendisini geliştirmek isteyen ya da sınavlara hazırlanan öğrencilere İstanbul ‘ un her bölgesinde İngilizce ders vererek yardımcı olmaktayım.

Özel İngilizce Ders İstanbul

Özel İngilizce Ders İstanbul
Özel İngilizce Ders İstanbul

Özel İngilizce Ders İstanbul ,
İngilizceyi her yönü ile eksiksiz öğrenmek, gireceğiniz her türden İngilizce sınavda başarılı olmak, işinizde İngilizceyi  kullanarak başarılı olup, iyi sonuçlar almak istiyorsanız,
İngilizceyi kalabalık sınıflarda değil , yerinizde ,özel  İngilizce ders alarak  İstanbul ‘ un her yerinde evinizin, iş yerinizin rahatlığında öğrenin .