Tüm Üniversitelerin Hazırlık Sınıfları için  İngilizce Sınavı,  K.K.T.C. ve Türkiye’de ki Üniversiteler, lisans programlarına başlamadan önce kendi bünyelerin de İngilizce Yeterlilik Sınavı yaparak, öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı okuyup okumamalarına veya İngilizce Hazırlık sınıfı   hangi kurundan başlayacaklarına karar vermektedir. İngilizce Yeterlilik Sınavı her okulda farklı bir biçimde yapılsa da temel olarak birbirlerine benzer soru tipleri içerir ve öğrencinin akademik ortama hazır olup olmadığını İngilizce dil becerilerini kullanıp kullanamadığını ölçer. İngilizce Yeterlilik Sınavı formatı, her Üniversitenin iç bünyesinde hazırlanmasından dolayı, sınav…