İngilizce Gramer

ADJECTIVE CLAUSES | SIFAT CÜMLECİKLERİ

ADJECTIVE CLAUSES | SIFAT CÜMLECİKLERİ

ADJECTIVE CLAUSES/SIFAT CÜMLECİKLERİ  1.WHO       :   İnsanlarla ilgili isimlerden sonra bağlaç olarak özne yerine kullanılır.The woman is a teacher. She is teaching English.The woman who is teaching English is a teacher.    2. WHİCH   :  Cansız varlıkları belirten isimlerden sonra  bağlaç olarak özne veya nesne yerine kullanılır.The film is terrific. It is on for two months.The film which is on for two months is terrific.    3.THAT       : Tanımlayıcı sıfat cümleciklerinde canlı ve cansızları tanımlayan isimlerden sonra bağlaçolarak “who, whom ve…

0
Read More
If Cümleleri | Wish Cümleleri

If Cümleleri | Wish Cümleleri

CONDITIONALS/ ŞARTLI CÜMLELER WİSH CLAUSES/İSTEK KİPLERİ SENTENCE IF CLAUSE MAIN CLAUSE CONDITION 1 are happyPresent Tense will liveFuture Tense TYPE 1 2 are happily marriedPresent Tense (will) liveFuture Tense/Present Tense TYPE 1 3 but for = if it weren’t for= if it hadn’t been forPast Perfect should/would have dieModal Perfect TYPE 3 4 don’t smokePresent Tense will feelFuture Tense TYPE 1 5 DrinkPresent Tense will beFuture Tense TYPE 1 6/7 could livecould + V1 would you dowould + V1 TYPE…

0
Read More
Modals | Kipler

Modals | Kipler

MODAL  AUXILIARIES/KİPLER   MODAL     KULLANIM ÖZELLİĞİ   ÖRNEK CÜMLE can + V1 Yetenek gösterir İzin ve ricalarda kullanılır. I can play billiards.Can we leave early? can’t + have + V3 Geçmişle ilgili olumsuz  tahmin He can’t have been serious. could + V1 Ricalarda Dolaylı anlatımlarda II. Tip koşul cümlelerinde Geçmişteki yeterliği belirtmek için Gelecekteki olasılık Could ı park my car here?She said she could finish it.If ı were you I could act defferently.He could dive  when he was…

0
Read More
Noun Clauses

Noun Clauses | İsim Cümlecikleri

NOUN CLAUSES/İSİM CÜMLECİKLERİ   Mary     has just learnt     that     she is dismissed Özne           yüklem          bağlaç        nesne (isim)                                                   (isim öbeği)   Yukarıda verilen örnek cümleyi öğelerine ayırdığımızda “özne” ve “nesne” yerine isim/isim öbeği kullanıldığını görürüz. Bu cümlede kullanılan “isim öbeği” (she is dismissed) aslında tüm öğeleriyle birlikte bir cümledir. “that” bağlacı ise bu yapının bir isim cümleciği olduğunu gösterir.   İSİM CÜMLECİKLERİNİN DEĞİŞİK YAPILARI That + isim cümleciği Cümlenin öznesi konumunda olabilir. That he got the prize is…

0
Read More
İngilizce Zamanlar | İngilizce zaman Uyumları

İngilizce Zamanlar | İngilizce zaman Uyumları

  ZAMAN ZAMAN ZARFLARI The Simple Present *every ….. (every hour/every day/…etc.)*nowadays*always/frequently,/often/usually/sometimes/seldom/rarely/never/ever       The Present Progressive *now*these days*at present*at the moment *fort he time being *currently *Look/Listen!/Watch out!.. gibi ifadelerden sonra The Simple Past *yesterday*last ….. (last month/last year/ ….. etc.*….. ago (two days ago/five years ago/ ….. etc.              The Present Perfect *for*since*recently*lately *until/till *already *just *stil *yet *so far *up till now *these days *this is the first time *this …..…

0
Read More
casino metropol casino maxi