Yökdil soru tipleri

Yökdil sınavı Anadolu Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi ortak çalışması ile düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır.
YÖKDİL sınavı, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri gibi adayların uzmanlık alanlarına yönelik soruların sorulduğu bir sınavdır. Sınav içeriğindeki soru tipleri adayın uzmanlık alanına göre Sağlık, Sosyal ve Fen alanlarındadır bu bölümler arasındaki fark her bir alanın kendi terminolojisini ve bilgisini içeren cümle ve paragrafları içermesidir.
YÖKDİL sınavı ile YDS sınavı arasındaki fark, Yds sınavında olduğu gibi yökdil sınavından diyalog tamamlama ve eş anlamlı cümle soru tiplerinin çıkarılmasıdır, diğer soru tiplerinde ise soru sayısında artış olmuştur .

YÖKDİL Sınavı Soru Tipleri ;
1: 1- 20 arası sorular,
Sınavın ilk 20 sorusu kelime ve gramer bilgisini ölçmektedir, ilk 6 tanesi kelime bilgisini diğer 14 tanesi gramer bilgisini ölçmektedir. Kelime sorularında 1 tane phrasal verb 5 tane kelime sorusu vardır . Gramer bölümü soruları bağlaç soruları ağırlıklı olmak üzere tüm gramer konularını içerir .
2: 21-30 arası sorular ,
Bu grupta sorulan soru tipleri Cloze Test paragraf şeklindedir. Her paragrafa ait 5 adet soru vardır, içeriklerinde gramer olabileceği gibi kelime soruları da paragrafın içeriğine göre değişebilir.
3: 31-42 arası sorular ,
11 adet cümle tamamlama soruları, okuduğunu anlama ve gramer bilgisinin değerlendirildiği soru tipidir.
4: 43-54 arası sorular ,
Tüm adaylar için en kolay yapılan soru tipidir. YÖKDİL sınavı çeviri soruları yarısı Türkçeden İngilizceye diğer yarısı İngilizceden Türkçeye olmak üzere 12 adettir.
5: 55-60 arası sorular,
Paragraf Tamamlama Soruları formatında 4-5 cümlelik bir paragrafın bir cümlesi çıkartılır ve boşluğa anlam ve yapısal olarak şıklardaki hangi cümlenin geleceği sorulur.
6: 61-66 arası sorular ,
İlgisiz cümle soru tipinde ilgisiz bir cümle bir paragrafa eklenmiştir ve sizden bu cümleyi tespit etmeniz ve çıkararak anlam bütünlüğünü tekrar sağlamanız istenir.
7: 67-80 arası sorular,
5 adet paragrafın ve her paragraftan 3 adet sorunun toplamda 15 sorunun sorulduğu , okuduğunu anlamaya dayalı bir bölümdür.