Ielts eğitimi

Ielts eğitimi
Ielts eğitimi

Ielts eğitimi ,

Ielts Sınavından yüksek skor alabilmek için önemli olan doğru öğretmen ile , planlı bir çalışma izlemelisiniz. Ielts eğitimi alırken dikkat etmeniz gereken, zamanınızı sınavda çıkabilecek sorulara benzer sınav odaklı sorular üzerinde yoğunlaşın. Ielts eğitimi  sırasında uyguladığımız yöntem ve teknikler, dünyada ki bütün Ielts öğretmenleri tarafından uygulanan öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş yöntemlerdir. Ielts eğitimi sırasında , çıkmış ve güncel Ielts soruları üzerinde öğrencilerimiz ile çalışmalar yaparak , Ielts sınavı  için ön hazırlık yapmaktayız. Ielts eğitim sırasında öğrencilerimiz ile kendi çalışmaları sırasında sorun yaşadıkları , anlayamadıkları soruları beraber yöntemlerini anlatarak çözeriz. Ielts eğitim esnek ders saatleri ile size uygun zamanlarda yapılır.

İngilizce Eğitimin önemi

İngilizce Eğitimin önemi
İngilizce Eğitimin önemi
İngilizce Eğitimin önemi

İngilizce Eğitimin önemi,

Türkiye’de iş hayatının globalleşmesi , sosyal hayatta , eğitim hayatında , tüm sektörlerde İngilizcenin geçerli tek dil olur hale gelmesi İngilizce eğitimin önemini arttırmıştır. Ülkemizde de üniversitelerin çoğunda eğitim dili yüzdelik dilimler halinde İngilizce eğitimi temel almaktadır. İngilizcenin bu şekilde hızlı yayılması insanların da İngilizceye olan ilgilerini arttırmış ve İngilizce olmaksızın hayatın hiç bir aşamasında başarı yakalanamayacağı olgusunu geliştirmiştir. İnsanların akademik ya da mesleki kariyerlerini tamamlama ve istedikleri pozisyonlarda çalışabilmeleri de çok yoğun İngilizce bilgisi ile temin edilmektedir. İngilizce eğitim önemini her geçen gün arttırmakta , kişiler İngilizce eğitimini değişik yöntemler ile tamamlamaya gayret etmeye çalışmaktadırlar. İngilizce eğitim için sunulan değişik alternatiflerin en başında kişinin işinden ve günlük hayatındaki aktivitelerinden eksik kalmadan , kendi hayatına göre planladığı İngilizce özel ders gelmektedir.

İngilizce eğitimi yerinizde , size özel saatlerde özel ders almak için , İngilizce öğretmeni Haluk Hoca ile hemen irtibata geçebilirsiniz ; 0532 343 65 00

İngilizce Sınavı Eğitimi

İngilizce Sınavı Eğitimi
İngilizce Sınavı Eğitimi

İngilizce Sınavı Eğitimi, 

Farklı hedef ve ihtiyaçları olan öğrencilerin girecekleri İngilizce akademik sınav hazırlıklarına tek bir karma eğitim sistemi ile hedeflediklerine ulaşamazlar , çünkü her sınavın kendine göre bir hazırlık dönemi vardır  . İngilizce sınavı eğitim  hazırlığı sağlam bir dil bilgisi kullanımı , dilin doğru kullanımı , kelime seçimi okuduğunu dinlediğini anlama gibi İngilizce altyapısına ihtiyaç duyar,  bu yüzden  İngilizce sınavı eğitimi kişiye , ihtiyaçlarına ,eksiklerinin tamamlanmasına odaklı adayın hedeflediği puana özel hazırlanmış bire bir İngilizce eğitimdir.

İngilizce Sınavı  Eğitimi , sınava ait özel hazırlanacak programın içeriğini, toplam eğitim saati , hedeflediğiniz puana nasıl ulaşacağınızı ve nasıl bir eğitim almanız gerektiğini belirleyerek başlar . İngilizce Sınavı  Eğitimi hazırlık programı , içerikleri katılacağınız sınav ve hedeflediğiniz puana göre farklılık göstermekte bunun sebebi de sizin eksik bilgilerinizi ve hedeflenen puan doğrultusunda gereken İngilizce bilgisini ve sizi gireceğiniz sınavda başarıya götürecek bazı bilgi ve taktikleri içermektedir.
İngilizce Sınavı  Eğitimi programında bu güne kadar çalışma yaptığımız öğrencilerin sınav hazırlık programlarında öğrencilerimiz istedikleri puanları başarılı şekilde hedefledikleri puanları yakalamışlardır.

İngilizce Eğitim nedir ?

İngilizce Eğitim nedir ?
İngilizce Eğitim nedir ?

İngilizce Eğitim nedir ?

İngilizce eğitimde en çok tercih edilen İngilizce kursları kurlu bir yapıda verilmektedir. Kurslardaki kur süreci öğrencinin İngilizce ‘ yi öğretebilmek için kişiyi istediği seviyeye taşıma süresi uzun sürmekle bu süre sonunda bile İngilizce ’de istenilen noktada olamaması ile çok sık karşılaşılmaktadır . Bu sebepten dolayı kurslarda İngilizce öğrenmenin tek ve kesin bir yöntem olarak görülmesi doğru değildir. Özel ders şeklinde yapılan İngilizce eğitim ise , farklı bir yaklaşım getirmektedir , kurslardakinin aksine sadece dil bilgisi konuları ve bu konularla yapılan alıştırmalardan farklı olarak, dil öğrenmenin tüm gereksinimlerini kapsayan , konuşma , yazma , anlama ve okuma odaklı bir anlayıştır.

İngilizce eğitimin temeli İngilizce okumak ve dinlemektir, bu beceriler konuşma ve yazma becerilerinizi doğrudan etkiler. İngilizcenin eğitimin temelini alarak, yapacağınız ilerlemeler İngilizce ‘ yi sağlıklı öğrenmenizi , başarıyı yakalamanızı ve ideallerinizi gerçekleştirmenizi sağlar. Daha ileri seviyelerde İngilizce gereksinimlerinizi karşılıyabilmek için gereken İngilizce eğitimini özel ders ile almanız gireceğiniz İngilizce sınavlardaki başarınızı da garantiler.

İş İngilizcesi

Günümüz iş dünyasında yer alan bireylerin uluslararası iş yaşamına hızla entegre olmalarını ve farklı ülkelerdeki meslektaşları ve müşterileri ile rahat bir iletişim kurmalarını sağlamak için iş yaşamlarında gereksinim duyacakları İngilizcenin öğretilmesi hedeflenir.

Özel Dersimizin içeriği iş dünyasının ilgi alanları ve ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanmakta ve eğitimler profesyonel eğitmen tarafından verilmektedir. Vaka incelemelerine, tartışmalara ve canlandırmalara sıklıkla yer veren müfredatımız ve konusunda uzman eğitmenimiz, modern iş yaşamını sınıflarımıza taşımaktadır.

Genel İş İngilizcesi Eğitim Programı; işletme dünyası, satış, pazarlama, borsa, uluslararası ticaret, şirket stratejisi ve yapısı, çalışanları yönetme ve trendler, küreselleşme, ekonomi, operasyon yönetimi, etkili ve ikna edici elektronik posta yazma, sunum ve sunum teknikleri gibi konuları içerir.

Genel İş İngilizcesi eğitimleri Genel İngilizce 4. kur seviyesi üzerindeki öğrenciler için uygundur.

Bu programda üzerinde durulan konular:

İş toplantıları, yemekleri ve seyahatleri (Business meetings, social obligations, trips)

Telefonda etkili konuşma, etkili ve ikna edici iş mektupları ve elektronik postalar (Effective telephone communication, e-mail written)

CV hazırlama (Preparing a CV and a cover letter)

Konferans, Mülakat ve Sunumlar (Seminars, Interviewing, Presentations)

İngilizce sözleşmeler (Business contracts)

Satış – Pazarlama (Sales & Marketing)

Müşteri ilişkileri (Customer Relationship Management)

Teklif hazırlama ve sunum teknikleri (How to make business proposals)

Mesleki Jargon (Business Jargon)

Finansal analizler (Financial Analysis)

Uluslararası iletişim ve kültürler arası tolerans ve anlayış (International communication, cultural differences and understanding)

Kriz yönetimi (Crisis Management) ve Zaman yönetimi (Time Management)

Şirket evlilikleri ve şirket satın alımları (Company mergers and take overs)

Marka Yönetimi (Brand Management)

İnsan Kaynakları (Human Resources)

Şirket organizasyonu, yönetim şemaları (Organizational charts)

Reklam (Advertising)

İstihdam (Hiring)

İş ahlakı (Business Ethics)

Liderlik (Leadership)

Rekabet (Competition)

Hizmet içi eğitim (Staff Development and Training)

Yds Özel Ders

YDS Nedir ?..

YDS dilde yeterlilik sınavı olarak kabul edilse de hem içeriği hem de YDS sınavıalması hedeflenen kitlenin dil ile olan geçmişi çok farklılık gösterdiği için YDS birçok spekülasyonlara uğramaktadır. Ancak,YDS adayları doğru ve etkin bir YDS hazırlık ders programından geçtikleri sürece YDS sınavında başarı her zaman söz konusudur.YDS kursumuzda YDS adaylarını sadece YDS sınavına hazırlamakta olup asla ona İngilizce dilini tüm öğeleri ile öğretiyor değiliz. Bunu da adaya YDS sınavı için gerekli olan teknikleri doğru ve hızlı bir biçimde öğreterek ve onu her zaman onu pozitif bir şekilde motive ederek gerçekleştirmekteyiz.

Unutmayın ki, YDS sınavına YDS test formatına tanıdık olarak, doğru YDS teknik becerileri ve stratejileri kazanarak, önemli ve gerekli YDS dilbilgisi konularını öğrenerek hazırlanabilirsiniz. Bunu da yıllardır en verimli şekilde yapmaktayız…

www.ydsozelders.net