Ielts

IELTS (International English Language Testing System) İngiltere, Avusturalya , Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri yüksek öğretim kurumları ve Türkiye´de bazı üniversitelerin hazırlık sınıfından muaf olmak için gerekli olan İngilizce bilgisi ölçmek ve değerlendirmek için yapılan yeterlik sınavıdır.

Akademik ve Genel IELTS sınavları vardır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan Akademik IELTS sınavlarıdır.Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmeniz için genelde kabul edilen not 6.0 ve yukarısıdır. Ancak başvurulan ülke ve yüksek öğrenim kurumunun beklentilerine göre bu baraj değişmektedir. IELTS sınavının geçerlik süresi 2 yıldır; ancak bazı üniversiteler 5 yıla kadar kabul etmektedir.

IELTS dört adet dil yeteneğini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) ölçmeyi amaçlar. Test Akademik ve Genel İngilizce düzeylerinde iki farklı şekilde uygulanır. Dinleme ve konuşma modülleri her iki düzeyde aynı şekilde uygulanırken okuma ve yazma modülleri iki düzeyde farklı formatlarda uygulanır.

Testin süresi toplam 2 saat 45 dk’dır.

Dinleme (4 bölüm, 40 soru, 30 dk.)

Genel İngilizce Okuma (3 bölüm,40 soru,60dk.) – Akademik İngilizce Okuma (3 bölüm,40 soru,60 dk.)

Genel İngilizce Yazma (2 konu,150-250 kelime,30 dk.) – Akademik İngilizce Yazma (2 konu,150-250 kelime,60 dk.)

Konuşma (11-14 dk.)

Her bölüm için ayrıca tüm test puanınızdan ayrı bir puan alırsınız. Bunlar size Test Rapor Formu şeklinde verilir (TRF). Sınavdan alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar ile de ifade edilebilir (örn 4,5 veya 6,5 gibi). Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile belirtilir. (örn 4,0 veya 6,0 gibi).

Bu sonuç belgeleri sınav tarihinden sonraki 13. gün online olarak açıklanır ve aynı gün içerisinde adresinize kargo ile gönderilir.

Ielts Sınavına girecek öğrenciler beklemeden iletişime geçebilirsiniz…

www.ieltsozelders.org

İngilizce Eğitimi İstanbul

İngilizce Eğitimi İstanbul
İngilizce Eğitimi İstanbul
İngilizce Eğitimi İstanbul

İngilizce Eğitimi İstanbul,

İstanbul ‘ da  yerinizde , istediğiniz saatler de İngilizce eğitim ,

Genel İngilizce eğitimi, istediğiniz zaman dilimin de esnek programa göre alabilirsiniz. Aldığınız İngilizce eğitim sizi Başlangıç seviyesinden , İleri seviyeye kadar taşır.
Genel İngilizce eğitimi, İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşmadan oluşan dört temel beceriyi içerir , sistematik olarak dil bilgisi altyapısı gelişimi de yapılır .

İngilizce Eğitimi Seviyeleri ;
1. Beginner (Başlangıç)                                                              70-80 Ders Saati
2. Elementary (Temel)                                                           100-120 Ders Saati
3. Pre-Intermediate (Orta-Altı)                                          100-120 Ders Saati
4. Intermediate (Orta)                                                           100-120 Ders Saati
5. Upper Intermediate (Orta-Üstü)                                 100-120 Ders Saati
6. Advanced (İleri)                                                                 100-120 Ders Saati

Genel İngilizce eğitimi alan öğrenciler, tamamladıkları seviyelere göre çeşitli beceriler  kazanırlar.

Başlangıç ve Temel (Beginner – Elementary): Temel seviyeyi tamamlayan öğrenciler; alfabe, sayılar, mevsimler gibi konularda ortalama 200-300 kelimelik bir bilgi kazanarak İngilizce’de basit zamanların kullanımı ile kendini tanıtabilir, adres sorabilir, telefon konuşması yapabilir , yurt dışına çıktığında gündelik ihtiyaçlarını gidermek için basit cümleler ile iletişim kurabilirler.

Orta Öncesi ve Orta (Pre-Intermediate – Intermediate): Orta seviyeyi tamamlayan öğrenciler ortalama 1,000 kelime civarı bir bilgi kazanarak İngilizce tüm zamanları kullanarak yabancılarla rahatlıkla iletişim kurabilir tüm akademik sınavlara hazırlık yapabilir .

Orta-Üstü ve İleri (Upper-Intermediate ) : İleri-altı seviyeyi tamamlayan öğrenciler ortalama 2,000 kelime ile İngilizce’ yi akademik ve akıcı düzeyde konuşabilir ve yazabilirler.

Advanced: İleri seviyeyi tamamlayan öğrenciler İngilizce ‘yi tüm unsurları ile kavrar . İngilizce bilgileri yabancı kaynakları okuyabilir, anlayabilir, hakkında konuşabilir ve yazabilirler.

www.ingilizceozeldersi.gen.tr