İstanbul İngilizce ders

İngilizce dersi İstanbul
İngilizce dersi İstanbul
İngilizce dersi İstanbul

İstanbul da öğrencilerine İngilizce dersi veren Haluk Hoca İngilizce özel dersi verdiği öğrencilerinin , İngilizce öğrenmelerinde , girecekleri İngilizce sınavı sonucunda hedeflerine odaklanmalarına ve ulaşmalarına İngilizce özel dersi vererek yardımcı olmaktadır. İstanbul da Özel İngilizce dersi alarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde İngilizce öğrenebilir,gireceğiniz İngilizce sınavlardan yüksek sonuç alarak hedefinize ulaşabilirsiniz. İstanbul da İngilizce dersi çalışmalarımızı evinizde size uygun saatlerde yapıyoruz.

 

İngilizce özel öğretmeni

İngilizce özel öğretmeni
İngilizce özel öğretmeni

İngilizce özel öğretmeni, 

Öğrenilen bilgilerin uygulamada kullanılabilmesi ve kalıcı olması İngilizce özel ders alınmasının amacıdır. İngilizce Özel ders sonucu ders alan kişinin öğrendiklerini , İngilizce konuşurken ya da sınavlarında soruları çözerken kullanabilmesi  İngilizce özel ders in gereğidir , İngilizce Özel Öğretmeni de görevi gereği öğrencisinin başarısını sağlamak amacıyla, tecrübesini, İngilizce’ ye olan hakimiyetini, öğrencisine aktarabilmelidir.

İngilizce özel öğretmeni , İngilizce özel ders sürecinde, İngilizce öğretirken, öğrencisinin derse sürekli olarak katılmasını sağlamalıdır. İngilizce özel ders sadece İngilizce parçaları kitaptan işleyip, dil bilgisi kurallarını vermek olarak düşünülmemelidir. İngilizce özel ders öğrencinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir . İhtiyaca göre yapılacak derslerin içeriği birbirinden farklı olmalıdır, genel İngilizce ders ile, sınavlara hazırlık İngilizcesi birbirinden çok farklıdır. Tecrübeli bir  İngilizce özel ders Öğretmeni bu farklılığı öğrencisinin ihtiyaçlarına göre İngilizce özel ders konu anlatımlarını ayarlayarak yapmalıdır.
İngilizce Özel ders , öğretmen ile öğrencisi arasında birebir bilgi alışverişidir. İngilizce öğrenmeyi özel ders şeklinde birebir yapılmasının amacı , İngilizce özel dersi dershanelerdeki ve okullardaki İngilizce dersinden farklı kılan en büyük özelliğidir. Derslerin bire bir olması, öğrencinin önceki konularda eksikleri olduğunda, doğrudan o eksikliklerin giderilerek; öğrencinin yeni konuyu öğrenmesinin önündeki engeller kaldırılmış olur.

İngilizce Özel dersi  bire bir yapılarak, öğrencinin aktif olarak derse katılıp İngilizce konuştuğu ya da söz aldığı sürenin dershane ortamına göre  çok daha fazla olmasıdır.
• Öğrenciyle bire bir ilgilenebilmek, onu tanıyabilmek ve ona en uygun destek ve yardımı sağlayabilmek için,
• Herkesin bilgi birikimi, güçlü ve zayıf yönleri farklı olduğu için,
• Herkesin farklı ihtiyaç ve beklentileri olabileceği için,
İstanbul’ da İngilizce Özel Ders konusunda aradığınız tecrübeli ve size yardımcı olacak İngilizce özel ders öğretmeni Haluk Hoca’dır.

Haluk Hoca 0532 343 65 00

Kurumsal İngilizce Dersleri

Causatives

Kurumsal İngilizce Ders, 
Kurumsal İngilizce Ders çalışmalarımız  şirketinizin çalışan gelişimi için uygulayacağınız yöntemlerden birisidir. İlk  yapılması gereken ,  kurumsal  İngilizce ders  ihtiyacınızı  belirlemek  ve sonrasında size uygun çalışma şeklini ortaya çıkarmaktır.

Yöneticileriniz ya da özel ihtiyaç sahibi personeliniz  için bire bir düzenlenen Kurumsal İngilizce Ders  çalışması ofisiniz de  ya da  belirleyeceğiniz bir yerde  uygulanır. Kurumsal İngilizce Ders çalışmalarımız , genel İngilizce  ders  yanı sıra ihtiyacınıza uygun konular da özel  İngilizce ders olarak uygulanır.

Kurumsal İngilizce Eğitimi Hazırlık

Tag Questions | Question Tags

 

Kurumsal İngilizce Eğitimi Hazırlık

Kurumsal eğitim,

Günümüz dünyasında mesleki gelişimin en önemli unsurlarından birisi , İngilizce bilgisidir. İngilizce , hatta başka bir yabancı dil bilmek de iş dünyasında çok büyük bir avantajdır.

Kurumlar , yönetici ve çalışanlarından İngilizce yi iş hayatlarında eksiksiz kullanarak, İngilizce sunum yapmak , İngilizce soruları yanıtlamak , yabancı firmalar için teklifler hazırlamak ve pazarlık gibi işlemleri yapmalarını beklerler.

İyi İngilizce konuşamayan yöneticiler , aynı şirkette uzun süredir çalışan kurumu çok iyi bilen fakat İngilizce bilgisi olmayan , yeni yurt dışı bağlantılar kuran , Kurumlar için, Kurumsal eğitim çalışmalarımızda kurumların isteklerine göre İngilizce eğitim yapmaktayız.
Kurumsal eğitim , ihtiyaçlarınıza yönelik özel tasarlanmış İngilizce eğitimidir. Gruplar oluşturulmadan önce yazılı ve sözlü ‘Seviye Tespit Sınavı’ ile öğrencilerin mevcut durumları belirlenir. Kurumsal Eğitim içerik ve süreç olarak belirlendikten sonra şirket yönetimince belirlenen yer ve saatlerde , Kurumsal Eğitim çalışmalarımıza başlarız.

Kurumsal İngilizce

 

Kurumsal İngilizce ,

İngilizce özel ders almak isteyen kurumun binasında , tahsis ettiği yerlerde verilir. Kurumsal İngilizce  şirket yönetiminin belirleyeceği gün ve saatlerde organize edilir , kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılır , gurubun İngilizce seviyesi , gurubun istenilen İngilizce seviyesine gelmesi üzerine , Kurumsal İngilizce  amacına ulaşmış olur . Kurumsal İngilizce süresi ve ne kadar devam edeceği ders alan grubun ihtiyacına , seviyesine ve haftalık ders yoğunluğuna göre değişir. Kurumsal İngilizce  için başvuran adayların seviye farkının olmaması ya da aynı seviyede kişilerin oluşturacağı homojen gurupları organize edebilmek için, için kurumsal İngilizce  programına katılacak her kursiyerin, tarafımızca hazırlanacak “Seviye Belirleme Sınavı” na girmesi gerekir. Bir çok firma elemanlarına teşvik olması için Kurumsal İngilizce  başarısına göre prim vermektedir.

Yurt dışı İngilizce Destek | Yurt dışı için İngilizce özel ders

Yurtdışı İngilizce Destek ,Yurtdışı İngilizce hizmet ,Yurtdışı için İngilizce özel ders
Yurtdışı İngilizce Destek ,Yurtdışı İngilizce hizmet ,Yurtdışı için İngilizce özel ders

Yurt dışı İngilizce Destek , Yurt dışı İngilizce hizmet , Yurt dışı için İngilizce özel ders
Yurt dışı seyahatleriniz de kullanacağınız İngilizce basit cümle yapılarını , İngilizce özel ders şeklinde alınarak ; yurt dışı gezilerinizde otel rezervasyonu işlemlerinizi, yemek siparişlerinizi, yol tariflerini sözlüğe ihtiyaç duymadan, başkalarından yardım almadan , kendiniz kolayca gerçekleştirebileceksiniz.

Yurt dışı İngilizce özel ders programı ile ; yolculuğunuzun başlangıcından, dönene kadar karşılaşabileceğiniz durumları Yurt dışı İngilizce özel ders programı sırasında konuşarak canlandıracaksınız.
At the Airport ,
At a Hotel ,
In a Restaurant ,
Getting Directions ,
Getting Around ,
Going Shopping
çalışmaları Yurt dışı İngilizce özel ders çalışmalarımız içindir.

İngilizce Eğitim Seviyeleri

İngilizce Eğitim Seviyeleri
İngilizce Eğitim Seviyeleri

İngilizce Eğitim  Seviyeleri 

ELEMANTARY

İngilizce eğitim temel seviyesi olup, daha önce Özel İngilizce ders almamış kursiyerlerimizin, çok basit cümleler kurarak kendilerini ifade edebilmeleri, günlük hayatlarında İngilizce konuşan kişiler ile iletişim kurabilmeleri, iş ve günlük hayatlarında gerekecek dil bilgisi yapıları ile kelime bilgisi bu seviyede verilir. Elemantary seviyede Geniş zaman ve geçmiş zaman yapıları temel olarak verilir ve Özel İngilizce ders alan öğrencinin bu yapıları etkin bir şekilde kullanabilmesi hedeflenir.

İngilizce Eğitim Avrupa Dil Normların da A-1 seviyesi karşılığı.

Bu seviyede özel İngilizce ders alan öğrencinin kazandığı İngilizce dil konuşma yetenekleri ve içerikleri şunlardır:

İngilizce Dinleme: Özel İngilizce ders alan öğrenci , aile, çevre, günlük hayat, günlük yaşamdan bazı kesitler ile ilgili tanımları çok akıcı bir şekilde konuşulmadığı takdirde anlayabilir.

İngilizce Okuma : Özel İngilizce ders alan öğrenci , çok uzun , teknik ve bilimsel olmayan , günlük hayat ile ilgili okuma parçalarını okuyarak anlayabilir.

İngilizce Konuşma: Özel İngilizce ders alan öğrenci karşısında ana dili ya da kendisi gibi ikinci dili İngilizce olan şahıslar ile bazen karşısındaki kişilerden konuşmalarını tekrar etmesini istese bile , basit yoldan iletişim kurabilir, çok teknik ve bilimsel konular haricinde konular ile ilgili basit sorular sorup, cevaplandırabilir.

İngilizce Yazma : Özel İngilizce ders alan öğrenci, basit anlatımlar ile e-mail, mektup gibi yazılı metinleri yazıp cevaplandırabilir.Kişisel bilgi içeren formları doldurabilir.

PRE- INTERMEDIATE

Elemantary seviyede temel İngilizce yapılarını öğrenen özel İngilizce ders alan öğrenci İngilizcesini kullanarak artık daha düzgün cümleler kurarak, iletişim kurabilecekler ve kendilerini daha iyi ifade edebileceklerdir, Özel İngilizce ders alan öğrenci kurda İngilizce’ yi daha etkin ve yetkin bir şekilde kullandıklarını görünce kendilerine olan güvenleri artacaktır. Pre-İntermediate seviyeye başlayan kursiyerlerimiz ilk konularda elementary seviyede öğrendiklerini yeniden gözden geçirecekler ve bir önceki kurda öğrendiklerini daha etkili bir biçimde kullanabileceklerdir.Kursiyerlerimiz rahatlıkla kendilerini ifade edebilecekler doğal bir konuşma ortamına girdikleri zaman kendi fikirlerini de söyleyebilecekler geçmiş örnekler vererek konuşmalara daha akıcı bir şekil kazandırabileceklerdir. Bu seviyenin sonunda kursiyerlerimiz İngilizce eğitim temel dil bilgisi konularını tamamlayacaklardır. Bu kurda işlenen okuma, dinleme parçalarında kursiyerlerimiz artık dünyada ki önemli tarihi şahsiyetlerden, günlük olaylardan sinema, müzik , spor gibi herkesin ortak ilgi alanını oluşturan konular ile ilgili okuma ve dinleme parçalarını rahatça işleyebilecekler dir.

Avrupa Dil Normlarında B-1 seviyesinin karşılığı.

Dinleme: Özel İngilizce ders alan öğrenci günlük konular da bildik konuları rahatlıkla anlayabilir, radyo, Tv de bir çok film, haber, konuşma programlarını anlayabilir.

Okuma : Mesleğinizle ilgili, sık rastlanan sözlükleri içeren metinleri anlayabilirsiniz.

İngilizce Konuşma : İngilizce konuşulan ülkelerde seyahat artık sizin için bir sorun olmaktan çıkıp kendinizi tanıdık bir yerde hissederek günlük hayatınızı sürdürebilirsiniz. Önceden hazırlık yapmadan ortamda gelişen günlük konuşmalara rahatlıkla katılabilirsiniz.

Yazılı anlatım : Bildiğiniz bir konuda yazılı bir metin hazırlayabilir, kendi deneyim ve izlenimlerinizi karşınızdaki kişiye yazılı olarak aktarabilirsiniz.

İNTERMEDIATE
Bu aşama özel İngilizce ders alan öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmeye başladıkları bir aşamadır.Bu aşamada kursiyerlerimiz pratik ağırlıklı olarak İngilizce eğitim almaya başlarlar, bu seviyede kelime bilgisi git gide artmaktadır.

Intermediate seviye Avrupa Dil Normların da C-1 seviyesi karşılığıdır.

Dinleme : Ne söylenmek istediği açıkca belirtilmemiş, ima yolu ile yapılan konuşmalar da bile kursiyerimiz artık net bir şekilde anlamaya başlayacaktır. TV. programları, filmler rahat anlaşılır hale gelecektir.

Okuma : Kursiyerimiz bir çok edebi eseri anlayarak okuyabilir, kendi ilgi alanı dışında olsa bile çok karmaşık ve teknik olamayan makaleleleri kursiyerimiz rahatça anlayabilecek seviyededir.

İngilizce Konuşma : Doğal konuşma ortamında kullanacağı sözcük üzerinde fazla düşünmeden kursiyerimiz akıcı bir dil ile kendini ifade edebilir ve konuşmasını kendi fikirlerini sunarak ve savunarak sürdürebilir.

Yazılı anlatım : Kursiyerimiz kendi görüşlerini, ayrıntılı bir biçimde iyi kurulmuş cümlelerden oluşan metinler ile yazabilir.

UPPER INTERMEDIATE
Bu kurda özel İngilizce ders alan öğrenci , daha önceki kurlarda öğrendiği bilgileri aktif hale getirerek İngilizceyi daha etkili bir biçimde kullanmaya başlarlar.
Bu kurda uyguladığımız özel İngilizce ders kitapları, kapsamlı okuma parçalarını kapsamakta böylece dil bilgisi konuları, kelime bilgisi, cümle kuruluşları daha etkili bir şekilde kullanılmakta ve dilin işlevsel ve durumsal konumu iyice pekiştirilmektedir.

Bu seviye Avrupa Dil Normlarında C-2 seviyesinin karşılığıdır.

Dinleme : Canlı veya yayın şekli ile yapılan konuşma türlerinin hepsi gayet kolay bir şekilde anlaşılabilir.Tek yaşanan problem İngilizce dilinin konuşulduğu ülkeye göre değişen aksanı anlamakta zorluk çekilmesidir.

Okuma : Dil bilgisi açısından karışık ve kompleks cümleleri içeren makaleler dahil her türlü yazılı metin artık kursiyerimiz için anlaşılabilir hale gelecektir.Karşısındaki konuşmacının kullandığı deyimleri ve ince anlam ayrılıkları içeren cümleleri sorun olmadan yanıtlayabilir.

İngilizce Konuşma : Kursiyerimiz zorlanmadan her türlü konuşmaya katılabilir.

Yazılı anlatım : Kursiyerimiz yazma dilnin gerektirdiği uygun ifadeler ve kalıpları kullanarak etkili ve mantıksal ifade ile cümleler kurabilir

ADVANCED
Bu programa gelmiş olan kursiyerimiz artık gerek iş, gerek eğitim, gerekse günlük hayatında İngilizceyi etkili kullanıyor demektir.

 

İngilizce Öğrenirken Başarıyı Nasıl Yakalarız !!!!!

İngilizce Öğrenirken Başarıyı Nasıl Yakalarız !!!!!
İngilizce Öğrenirken Başarıyı Nasıl Yakalarız !!!!!
İngilizce Öğrenirken Başarıyı Nasıl Yakalarız !!!!!

İngilizce öğreniminde başarının yolu Haluk Hoca ile İngilizce özel derstir.
İngilizce eğitimini klasik anlayışın aksine İngilizceyi sevdirerek , dil eğitiminin uzun vadeli bir çalışma olduğunun bilinciyle geleceğe dönük bir çalışma ile İngilizce öğrenirken  başarıyı yakalayabilirsiniz.

Öğrenciliğiniz sırasında aldığınız yetersiz İngilizce eğitiminin aksine dünya standartlarında İngilizce özel ders
Gelişen dünya ekonomisinde İngilizce eğitimi  tercih sebebi değil zorunluluk olması nedeniyle modern çağımızda ki her bireyin mutlaka İngilizce bilme gerekliliği gerekmektedir. İngilizce eğitimi sadece dil bilgisi değil, konuşma, yazma, dinleme-anlama, telaffuz alanlarındaki gerekli tüm temel yetenekleri gelişmektedir.

İngilizce Özel Ders çalışmalarımız Avrupa Dil Portfolyosu gereği aşağıdaki tablo baz alınarak yapılır.

Dil Düzeyi Göstergeleri 
Avrupa Dil Portfolyosu’ nda 6 dil düzeyi Beginner seviyeden Advanced seviyeye kadar   (A1,A2,B1,B2,C1,C2)    bulunmaktadır.

Aşağıdaki çizelge tüm dünyada dil öğrenimi kriterlerini göstermektedir.


Temel Kullanıcı

A1

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.
Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.
Gereksinimlerini karşılayabilmek için  , günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.

A2

Basit bir şekilde kendini ,  öz geçmişini anlatabilir  ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.
Bildiği konularda  konuşabilir ve   basit düzeyde iletişim kurabilir.
Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir ve kullanabilir.

Bağımsız Kullanıcı

B1

Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir , isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını basit cümleler ile ortaya koyabilir.
Kişisel ilgi alanları, hobileri   ya da bildiği konularda , basit, ancak birbirine bağlı fikirler oluşturan ifadeler ile söylemek istediği cümleleri kurar ve kendini ifade edebilir.
Seyahatlerde, bazı sorunları çözebilir , bazı zorlukların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda  karşılaştığı olayları  dayalı yazılı ve sözlü olarak anlatabilir.

B2

Farklı konularda , ayrıntılı ve anlaşılır cümleler ile kendini ya da olayları ifade edebilir ve bir konuda  olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde rahatça konuşup tartışmalara girebilir.  
Çok zorlanmadan,  anadili İngilizce olan  birisiyle iletişim kurabilir. 
 Akademik  metinlerin, edebi eserlerin  ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanında  tartışmalar yürütebilir.

Yetkin Kullanıcı

C1

Karmaşık konularda, olayın her yanını açıkça anlatarak,  iyi yapılandırılmış, ayrıntılı  metinleri kullanarak  kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.
İngilizceyi ,  günlük yaşamın da, mesleki yaşamın da   etkili bir şekilde kullanabilir.
Gereken cümle kuruluşlarını rahatça  kurarak, ifade etmek istediği şeyi doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Uzun ve kompleks  metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dilin esnek kullanımlarını anlayabilir.

C2

Akıcı bir şekilde  , karmaşık durumlarda bile istediğini  ifade eder bu sırada farklı anlamlara gelen ifadeleri de rahatca kullanabilir. 
 Akıcı ve doğal bir dil kullanarak, duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.
 

 

 Dil Öğrenim kriterlerinin nasıl kullanılacağı

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Dinleme (Anlama)

 Tanıdık sözcükler ve  temel kalıplar, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir.

Bildiği konular da   çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir.  Kısa, net, basit cümleleri anlayabilir. 

Günlük konularda  , sürekli karşılaşılan  konuları, günlük konuşmanın   ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar  ile ilgili  televizyon programlarının   ana hatlarını  anlayabilir.

Bildiği bir konuda   uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, kompleks cümlelerin geçtiği diyaloglar  takip edebilir. Televizyon programlarını,  güncel olaylara ilişkin programları  filmlerin bazı yerlerini   anlayabilir.

 Uzun konuşmaları anlayabilir. Televizyon programlarını ve filmleri daha rahat  çekmeden anlayabilir.

Her  konuşma türünü anlayabilir,sadece  aksanlar da zorluk çekebilir. 

Okuma 
(Anlama)

 Yazılı metinlerdeki uluslararası kullanılan kelimeleri yakalayıp, konseptten ya da  basit  cümlelerden  içeriği  anlayabilir.

Kısa ve basit günlük metinleri okuyabilir, genel bilgileri kavrayabilir ve  kişisel mesajlar ile   e mailleri anlayabilir.

Mesleği ile  ilgili, tanıdığı  günlük dilde  kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir, bildiği konulardaki kişisel iletileri anlayabilirim.

 Güncel sorunları, haberleri okuyarak

anlayabilir,  

 Karmaşık metinleri okuyup, makaleleri anlayabilirim.

Tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma (Anlama)

Konuşma , yavaş olursa  , basit yoldan iletişim kurabilir. Basit sorular sorabilir ve cevap verebilir.

Bildik konular , faaliyetler ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. çok  kısa sohbetlere katılabilir, sorulara  cevaplar verilir.

 Seyahatlerde  ortaya çıkabilecek sorunların çoğu  çözülüp, günlük yaşamla ilgili konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir.

Anadili İngilizce olan  kişilerle rahatca iletişim kurabilir ,kendi görüşlerini açıklayıp destekleyebilir. 

Akıcı ve doğal bir konuşma ile kendini ifade edebilir,  düşünce ve fikirlerini açıkca  ifade edebilir ve karşısındaki kişilerin  konuşmalarıyla ilişkilendirebilir.

 Her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir,  kendisini akıcı bir şekilde ifade edebilir.

Sözlü Anlatım (Konuşma)

Ortamı ile ilgili basit cümleler

kurabilir.

Basit bir dille, çevresini ,işini, ailesini anlatacak cümleler kurabilir.

Hakkın da bilgi verebilir, düşünce ve planlarını anlatabilir,

Günlük olaylar ve hayatı hakkında daha çok  bilgi verebilir, bir konu  hakkında görüş bildirebilirim.

 Açık ,net, ayrıntılı bir cümleler ile  bir konu hakkında açıklama  yapabilir.

Etkili bir konuşma şekli ile , açık, akıcı bir şekilde fikrini savunabilir ya da karşı görüş verebilir.

Yazılı Anlatım (Yazma)

Kısa ve basit tümcelerle kurabilir, kişisel bilgi formları doldurabilir,

Kısa,  notlar ve iletiler yazabilir. 

Bildiği , tecrübesi olduğu konularla bağlantılı  metinler  yazabilir. 

Değişik konularda anlaşılır, ayrıntılı yazılar yazabilir. 

Görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık  metinlerle ifade edebilir. 

Uygun bir dil ile, akıcı metinler yazabilir, mesleğî ile ilgili konularda yazılar  yazabilir.

İngilizce özel ders için 0532 343 65 00

Özel İngilizce Dersi | İngilizce Eğitim

 Özel İngilizce Dersi | İngilizce Eğitim
Özel İngilizce Dersi | İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim , Özel İngilizce dersi ,

Hiç kuşkusuz İngilizce eğitim , günümüzde ticaret, bilim, diplomasi konularında çok önemlidir . İngilizce öğrenmek için nedeniniz ne olursa olsun, ister iş hayatında başarılı olmak için ister yurt dışında üniversite öğrenimi görmek için olsun genel İngilizce ‘den akademik amaçlı İngilizce ‘ye, Sınavlara hazırlanırken yapacağınız her türlü İngilizce eğitim Haluk Hoca ile özel İngilizce dersi şeklinde çalışarak amacınıza uygun bir çalışma yapmanız mümkündür.

Neden İngilizce Eğitimi ?

İngilizce dünyanın bir çok ülkesinde konuşulduğu için “evrensel dil” olarak tanımlanmaktadır. Çağımızda en çok üzerinde durulan kavram “küreselleşme” ile birlikte ülkeler arası sınırlar ortadan kalkmaya başlamış, bunun sonucu olarak da ülkeler arasındaki ilişkiler güçlenmiştir. İngilizce ‘yi anadili olarak konuşan İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle aramızda ticaret, sanayi, eğitim, turizm gibi alanlara yönelik bir çok ilişki ve yatırımlar söz konusudur. Bütün bu gelişmeler İngilizce eğitim talebini arttırmaktadır. Türkiye’de yerleşmiş bulunan çok uluslu şirketlerde çalışmak, öğrenimine yurt dışında devam etmek, bilgi çağında internet aracılığıyla dünyadaki gelişmeleri takip etmek için İngilizce eğitim almak artık kaçınılmaz olmuştur.

Özel İngilizce ders uygulanışı;

Haluk Hoca ile alacağınız Özel İngilizce Ders sırasında kursiyerler bire bir öğretmenleri ile iletişim kuracaklar ve tamamen kendilerine özel bir çalışma yapılacaktır. Tekrarlanmasını istediğiniz eksik gördüğünüz yerler grup çalışmalarında ki gibi üstünden geçilmeyecek sizin için özel olarak tekrar anlatılacak ve alıştırmalar ile pekiştirilecektir. İngilizce eğitim için gerekli olan teknik cihazlar derslerinizde kullanılarak dinleme , konuşma ve anlama bölümleri daha etkili ve verimli bir şekilde işlenecek ve dersler çoğunlukla İngilizce olarak anlatılacaktır. Özel İngilizce Ders hedefi olan İngilizcenin kullanılması, İngilizce eğitim için en önemli becerilerinden biri olan ‘İngilizce konuşma ‘ becerisinin daha ilk dersten itibaren gelişmeye başladığını hissedeceksiniz.

İngilizce Kurs içeriği:

İngilizce kurs içeriği kendi içinde bölünerek 4 Temel, 4 Orta ve 4 Yüksek olmak üzere ADP kriterlerine uygun toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Her bir kur yaklaşık 40 saatlik bir süreç içermektedir. İngilizce kurs amacı kursiyerin hedef dilde 4 temel beceriyi (okuma-anlama, dinleme-anlama, yazılı anlatım ve konuşma) sahip olabilmesini ve geliştirebilmesini sağlamaktır. İngilizce kurs sırasında dersler, ders kitabının yanı sıra görsel, işitsel ve yazılı materyaller ile desteklenmektedir. İngilizce kurs takip ederek Temel kuru bitiren kursiyer ADP (CEF) ölçütlerine göre A1 düzeyini tamamlamış olur ve genel olarak kendisi, ailesi ve yakın çevresiyle ilgili basit ve temel kalıpları yazabilecek, anlayabilecek ve sözlü anlatımda kullanabilecek aşamaya gelir. 4 Orta kuru bitiren kursiyer, ADP (CEF) ölçütlerine göre B1 düzeyine ulaşmış olur. Bu düzeyde kursiyer günlük yaşamında hedef dilde sözlü ve yazılı iletişimi rahatlıkla sağlayabilecek konuma gelir. 4 Yüksek kuru bitiren kursiyer, ADP (CEF) ölçütlerine göre B2 düzeyini tamamlamış olur; karmaşık tümceleri anlayıp gazete haberlerini, çağdaş edebi metinleri ve güncel makaleleri okuyabilir, yazabilir, İngilizce orijinal filmleri seslendirmeye gerek duymaksızın izleyebilir, akıcı ve anlaşılır biçimde konuşabilir, çeşitli konularda görüşlerini rahatça ifade edebilir.

Yukarıda sözü edilen ADP (CEF) kriterlerine göre kur dağılımı aşağıdaki gibidir;

Temel 1
Temel 2
Temel 3
Temel 4 A1
Orta 1
Orta 2 A2
Orta 3
Orta 4 B1
Yüksek 1
Yüksek 2
Yüksek 3
Yüksek 4 B2

 

İş İngilizcesi İngilizce Özel Ders İstanbul

İş İngilizcesi İngilizce Özel Ders İstanbul,

İş İngilizcesi olarak İngilizce Ders ve önemi

Hangi Sektör de uğraş alanınız ne olursa olsun İngilizce de yetkin olmak mutlaka işleriniz için gerekecektir. Şirketinizin satış ve pazarlama bölümünden tutun da imalat bölümünüz veya teknik vasıflı elemanlarınız dahi İngilizce bilgilerini işinizi eksiksiz ve etkili bir şekilde yapabilmek için kullanmak zorunda kalacaklardır. Günümüz hayatın da sıkça rastlanan yabancı genel müdürler veya yabancı ortaklı şirketler sebebi ile artık şirket içi iletişim dahi İngilizce yapılmaktadır. İngilizce özel Ders ‘ in ve İş İngilizcesi ‘ nin gerekliliği bu durumlar da ortaya çıkmaktadır.

Eğer şirketiniz de İngilizce bir sorun haline geldi ise şirket içinde iş ortamınızdan ve gürültüden soyutlanmış bir ortamınız mevcut ise Haluk Hoca veya kendisi gibi diplomalı ve tecrübeli Türk veya yabancı öğretmenlerden oluşan ekibi yerinizde size uygun saatler de size veya ekibinize bire bir veya gruplar halinde özel İngilizce Ders vermek için hazırdır.