Akademik İngilizce Eğitim

Akademik İngilizce Eğitim
Akademik İngilizce Eğitim
Akademik İngilizce Eğitim

Akademik İngilizce Eğitim

Akademik İngilizce Eğitim , yurt dışında ve ülkemiz de Üniversite eğitimi alacak adayların girdikleri Üniversite programından önce Akademik İngilizce bilgilerini geliştirmeyi , İngilizce hazırlık sınıfını başarıp  bölümlerine başlamalarını hedefleyen ileri düzey İngilizce eğitim  programıdır. Akademik İngilizce Eğitim alarak ,   eğitim dili İngilizce olan eğitim programına   başlamadan önce İngilizce bilginizi geliştirerek,  İngilizce hazırlık sınıfını geçecek ve 1 sene önce bölüme  başlayabileceksiniz.
Bazı üniversiteler Akademik İngilizce Eğitim programlarında ,  dünyanın her yerinde geçerli olan,    Ielts sınavı sonucunu kabul etmektedirler.  Ielts sınavı sonucunuz ile dünyanın her yerinde İngilizce yeterliliğinizi kanıtlayarak, Üniversitelerin Hazırlık sınıflarından muaf olacak ve  Akademik İngilizce eğitimlerini tamamlamış sayılarak   bölümlerinin eğitim programına başlayabilirler.
Akademik İngilizce Eğitim sırasında öğrencilere  ,  kelime bilgisi, dil bilgisi, okuma-yazma, konuşma ve dinleme gibi genel akademik ve çalışma becerileri kazandırıp İngilizce hazırlık sınıfını geçmeleri temin edilir ve  üniversite seviyesindeki derslere hazır hale gelirler. Akademik İngilizce Eğitim sonucunda öğrenciler,  okuma/ yazma bölümünde  ders kitaplarını, gazete ve dergilerdeki makaleleri okuyabilir , hazırlayacakları makaleler için uygun başlıklar bularak , yazılarını iyi organize edebilir  ve  araştırma makaleleri gibi birçok makale türünü yazmayı öğrenirler. Dinleme bölümü sonucu  öğrenciler üniversitede bir dersin nasıl dinlenmesi gerektiğini, nasıl not tutulacağını, konuşma hazırlamayı, telaffuzlarını geliştirmeyi ve sunum yapmayı  öğrenirler ve  hem öğrenim hayatı boyunca hem de sonrasında iş hayatında oldukça faydalı beceriler kazanmış olurlar.

Akademik İngilizce Eğitim için doğru adres; Haluk Hoca 0532 343 65 00

www.ydsozelders.net

İngilizce öğretmeninden özel ders

İngilizce öğretmeninden özel ders

İngilizce öğretmeninden özel ders, 

İstanbul’un her semtinde 25 yıllık İngilizce Öğretmenliği tecrübesi ile , her seviye de İngilizce ders,

İngilizce özel ders, eviniz de , iş yeriniz de sadece size özel olarak verilmektedir. İngilizce özel ders amacına uygun şekilde İngilizce ‘yi en kısa zaman da , en iyi şekilde öğrenebilmeniz için size özel butik İngilizce özel   ders şeklinde yapılmaktadır,

İngilizce ders için ; Haluk Hoca 0532 343 65 00

ADJECTIVE CLAUSES | SIFAT CÜMLECİKLERİ

ADJECTIVE CLAUSES | SIFAT CÜMLECİKLERİ

ADJECTIVE CLAUSES/SIFAT CÜMLECİKLERİ

 1.WHO       :   İnsanlarla ilgili isimlerden sonra bağlaç olarak özne yerine kullanılır.The woman is a teacher. She is teaching English.The woman who is teaching English is a teacher.

 

 2. WHİCH   :  Cansız varlıkları belirten isimlerden sonra  bağlaç olarak özne veya nesne yerine kullanılır.The film is terrific. It is on for two months.The film which is on for two months is terrific.

 

 3.THAT       : Tanımlayıcı sıfat cümleciklerinde canlı ve cansızları tanımlayan isimlerden sonra bağlaçolarak “who, whom ve which” yerine kullanılır.I have got a car that (which) is magnificient.

Do you know the girl that (who) I was talking to?

 4.WHOSE   : İyelik gösterir.I met a girl. Her uncle lives next to us.I met a girl whose uncle lives next to us.

 

 5.WHERE   : Sıfat cümleciklerinde bağlaç olarak bir yeri nitelemek amacıyla kullanılır.The city was wonderful. I lived four years there.The city where I lived four years was wonderful.

 

 6.WHEN     : Sıfat cümleciklerinde bağlaç olarak zaman belirten bir ismi nitelemek için kullanılır.Saturday is they day.  She will come then.Saturday is the day when she will come.

 

7.WHOEVER: (kim olursa olsun)WHATEVER: (ne olursa olsun)                        Bağlaç olarak kullanılırlarWHİCHEVER: (hangisi olursa olsun)

WHENEVER: (ne zaman olursa olsun)

WHEREVER: (nerede olursa olsun)

Whoever comes, tell him I’ll see him later.

You can buy whatever you want.

We can go and see whichever film you want.

You can visit me whenever you want.

It won’t do any good whatever you do.

 

 

If Cümleleri | Wish Cümleleri

If Cümleleri | Wish Cümleleri

CONDITIONALS/ ŞARTLI CÜMLELER

WİSH CLAUSES/İSTEK KİPLERİ

SENTENCE

IF CLAUSE MAIN CLAUSE CONDITION

1

are happyPresent Tense will liveFuture Tense TYPE 1

2

are happily marriedPresent Tense (will) liveFuture Tense/Present Tense TYPE 1

3

but for = if it weren’t for= if it hadn’t been forPast Perfect should/would have dieModal Perfect TYPE 3

4

don’t smokePresent Tense will feelFuture Tense TYPE 1

5

DrinkPresent Tense will beFuture Tense TYPE 1

6/7

could livecould + V1 would you dowould + V1 TYPE 2

8

had hadPast Perfect Tense would have eatenModal Perfect TYPE 3

9/10

could change/could have changedcould + V1/Modal Perfect would you changewould you have changed TYPE 2/TYPE 3

11/12

had knownPast Perfect Tense would have looked afterModal Perfect TYPE 3

 

 

 

IF CLAUSE

 

MAIN CLAUSE

 

 

EXAMPLE

The simple presentThe simple presentThe present progressiveThe present perfect

The present perfect progressive

Have to

Must

Can                         + V1

Should

S. Presentwillmaymight                                + V1

can

should

ought to

If you heat ice it melts.If she works hard she will manageIf seh is working hard she can manageIf  she has worked hard she should manage

If she has been working hard she might manage

If she can work hard she ought to manage

 

 

  TYPE I – PRESENT REAL

 

 

 

 

TYPE II – PRESENT UNREAL

 

IF CLAUSE

MAIN CLAUSE

EXAMPLE

The simple pastThe past progressiveCould

Had to              + V1

couldwouldmight                        + V1

should

If she worked hard she would manageIf she was working hard she might manageIf she could work hard she could manageIf she had to work hard she should manage.

 

 • Dilek kipi olarak (subjunctive) bütün şahıslarla birlikte were kullanılır.

If I were you I would act in a different way.

If she were here we would say the truth.

 • Will ya da would “if clause” da gelecek anlamında kullanılmaz. Ancak kullanılırsa şartlı cümleciğin anlamı değişir.

If you would decide to study, you could be successful à If you don’t mind studying

If you will have another check. I(ll want everyone help you à If you don’ mind checking again.

 

 

 

 

TYPE III – PAST REAL

 

IF CLOUSE

MAIN CLAUSE

EXAMPLE

The Past PerfectThe Past Perfect ProgressiveHad + been + V2 (Passive) wouldshould                   + have + V2couldmight If she had worked hand she would have managed.If she had been working hard she could have managed.If she had been told to work hard she might have managed.

 

MIXED TYPES

 

IF CLAUSE

MAIN CLAUSE

EXAMPLE

Type 1

Type 2

Type 3

Type 3

Type 3

Type 2

If ı am as tall as you/would have been  a basketballer now.If I were as tall as you I would have been a basketballer.If I had been as  tall as you I would be a  basketballer now.

INVERSION

 

Type 1

If you have a problem, please let me know.Should you have a problem, please let me know.

Type 2

If she were not here I wouldn’t be here too.Were she not here I wouldn’t be here too.If workers went on a strike ıt would not be nice.Were workers to go on a s trike it would not be nice.

Type 3

If the nuclear wastes hadn’t been buried under earth there wouldn’t have been any problems.Had  the nuclear wastes not been buried under earth there wouldn’t have been any problems.Were the nuclear wastes not to have been buried under earth there wouldn’t have been any problems.

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONALS WITHOUT IF

 

 1. 1.      Only if                                                                                                               : koşuluyla

Only if they have the necessary amount of Money will they buy the car.

 1. 2.      If only                                                                                                                : keşke

If only there weren’t so many problems in the world we  would be much more happier.

 1. 3.      Unless                                                                                                                : — medikçe

Unless you manufacture high-wuality goods you cannot sell them.

 1. 4.      What if                                                                                                               : — ya — ise

What if the Wheel hadn’t been invented?

 1. 5.      But for = if it weren’t for = if it hadn’t been for                                        : olmasaydı

But for terrorism, the world would have been much more peaceful.

 1. 6.      Suppose/imagine                                                                                             : varsayalım ki

Suppose there were not poverty in the world.

Imagine that we had been to moon. We would be all  happy now.

 1. 7.      As if, as though                                                                                                  : — mış gibi/sanki

Our teacher always  tries to explain every detail as t hough/as if it were the solution to understand everything.

 1. 8.      İn case                                                                                                                 : durumunda/eğer

                                                                                                                                olursa/şayet

You must obey the traffic laws in case you may have an accident.

 1. 9.      Provided/provided that/providing that                                                       : koşuluyla şayet

You can have a holiday provided (that) providing (that) you finish your work in time.

 1. 10.   on condition that                                                                                               : eğer olursa, şayet

On condition that we get the Money in time everything will be finished next year.

 1. 11.   lest                                                                                                                         : olmasın diye, belki

The police stayed there all night lest robbers should come.

 

 

 

 

 

                                                       WISH CLAUSES             

 

 

Time

Fact

Wish Clause

PRESENT She isn’ a studious student.He doesn’t want to join us. I wish she were a studious student.I wish he joined us.
FUTURE He won’t give the many.I can’t finish the report. I wish he would give the Money.I wish I could finish it early.
PAST The apartment wasn’t decorated properly.I didn’t have any Money. I wish it had been decorated properly.I wish I couldhave had enough Money.

 

 1. Future&Present time   be yerine were kullanılır.

I wish she were with us.

 1. Will à would

Can à could, were able to

Could à could have been able to/had been able to.

She won’t stop acting in that way ,  I wish she would stop acting in  that way.

They can’t lend you the Money  , I wish they could lend you then you the Money

I couldn’t answer the questions  ,  ı wish I could have answered the questions.

I wish I had been able to answer the questions.

 

 • Birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarla birlikte “ could” kullanınız. , I wish I could go

 

 1. Wish clause (kısa şekli)

I can’t play football                               I wish I could play football à I wish I could

 1. I wish I were there                                şu anki isteğim

Yesterday I wished I were there         dünkü isteğim

 

Business English | İngilizce özel ders

 Business English ,  İş İngilizcesi

Bulats sınavı

Business English İngilizce Özel Ders

Uluslararası bir firma da iş mi arıyorsunuz ? Çok uluslu bir firmada mı çalışmak istiyorsunuz ? Ya da yurt dışında bir iş görüşmesine mi gideceksiniz ? İngilizce pratiğinizin yeterli olmadığını düşünüyorsunuz.
İşinde kariyer yapmak , İngilizcesini geliştirmek isteyen öğrencilerimizi bu konularda İngilizce Özel Ders ile hazırlıyoruz. Eğer İngilizce konuşulan bir iş yerinde çalışıyorsanız ya da İngilizce öğrenim görüyorsanız, yabancı ülkelerden müşteriler ile çalışıyorsanız, yurt dışına iş gezileri yapıyorsanız ve İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız, İngilizce bilmek ya da İngilizce Özel Ders almanız gerekebilir.
İngilizce Özel Ders ile, İngilizce ’deki dört dil becerisinde deneyim kazanacaksınız. Okuma becerisi için, öğrencilerimizin okuduklarını anlamalarını geliştirmek ve iş İngilizcesi ile ilgili olan gerekli kelime bilgisini edinmeleri için, İngilizce dil bilgisini geliştirmek ve öğrencilerimizin konuşma becerilerini ilerletmek için uygundur. Ayrıca, öğrencilerimizin fikirlerini daha iyi ifade etmelerindeki güvenlerini geliştirmek ve dildeki akıcılıklarını ilerletmek için İngilizce Özel Ders en faydalı araçtır. Dinleme çalışmaları için, değişik iş konularında geçen görüşmeler ve konuşmalara dayalı özgün dinleme parçaları kullanılır. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için, benzer yazı modelleri ve konu ile bağlantılı çalışmalar yapılır .

İngilizce Eğitim Önemi

İngilizce Eğitim Önemi
İngilizce Eğitim Önemi
İngilizce Eğitim Önemi

İngilizce Eğitim Önemi 

İngilizce Eğitim Almak Sizce Önemli mi? Niçin herkes İngilizce Eğitim almak için zaman ve para harcıyor? İngilizce Eğitim için en etkili yöntem nedir? 

İngilizce öğrenme ihtiyacınızın nedeni nedir? İş mi , Kariyer mi , Eğitim için mi, Yurt dışında yaşamak için mi ? İhtiyacınızın ne olduğunu  ,İngilizce özel ders almaya karar vermeden,önce  belirleyerek İngilizce eğitime öyle başlamalısınız . Değişik ihtiyaçlar için değişik İngilizce özel ders formatı vardır.

Bir çok kişinin hayatta en çok istediği şeylerden biri akıcı İngilizce konuşarak, ihtiyaçlarını kolayca halledebilmek böylece hayatının kolaylaşmasını sağlamaktır.
İngilizce öğrenme amaçlarınızı iyi belirlemeniz, İngilizce eğitim öncesi sizin doğru karar vermeniz, başarılı olmanızı kolaylaştıracaktır.
Amaç belirlendikten sonra yapmanız gereken tecrübesine güveneceğiniz, işinde Profesyonel  bir özel İngilizce ders öğretmeni ile görüşüp İngilizce eğitim öncesi programınızı yapmanızdır.

Eğer işiniz için İngilizce özel ders alacaksanız, özellikle İş İngilizcesi konusunda tecrübesi olan bir İngilizce öğretmeni ile İngilizce eğitim için görüşmelisiniz.
Hangi konuda İngilizce öğrenmek istiyorsanız en önemlisi , pratik yapmak, bol okumak ve belli bir disiplin içinde İngilizce eğitim için gereken önemi vermektir.

www.ingilizceozeldersi.gen.tr

Modals | Kipler

Modals | Kipler

MODAL  AUXILIARIES/KİPLER

 

MODAL

 

 

KULLANIM ÖZELLİĞİ

 

ÖRNEK CÜMLE

can + V1
 • Yetenek gösterir
 • İzin ve ricalarda kullanılır.
I can play billiards.Can we leave early?
can’t + have + V3
 • Geçmişle ilgili olumsuz  tahmin
He can’t have been serious.
could + V1
 • Ricalarda
 • Dolaylı anlatımlarda
 • II. Tip koşul cümlelerinde
 • Geçmişteki yeterliği

belirtmek için

 • Gelecekteki olasılık
Could ı park my car here?She said she could finish it.If ı were you I could act defferently.He could dive  when he was young.

 

It could rain in a few minutes.

could + have V3
 • Geçmişle ilgili tahminlerde
He could have left (He wasn’t at home)She couldn’t have been there (She was at school)
may + V1
 • İzinlerde
 • Olasılık belirtirken
May I have a day off?He may be here tomorrow.
might + V1
 • Olasılık belirtirken

(“may”e göre daha zayıf)

 • Dolaylı anlatımda may à might
They might be here tomorrow.She said she might leave early.
may + have + V3might + have + V3
 • Geçmişle ilgili olasılıklarda
He missed the exam.  He may/might have forgotten it.

 

 

must +V1
 • Konuşanın ortaya koyduğu zorunluluğu ifade eder
 • Gereklilik gösterir
I must stop gambling.It is hot inside. You must start the air conditioner.
mustn’t + V1
 • Yasak belirtmek için
You mustn’t smoke in the hospital
must + have + V3
 • Geçmişle ilgili fikir yürütme
He doesn’t look well. He must have been ill.
have (got) to + V1
 • Dışarıdan gelen zorunluluğu ifade eder
I have to finish this assignment. (The manager told me)
needn’t + V1
 • Herhangi bir gerekliğin olmadığını gösterir.
They needn’t buy a new car.(They have already had one).
should + V1ought to + V1
 • Tavsiye için kullanılır.
 • Gereklilik gösterir.

 

He is lazy. He ought to study more.We should leave early in the morning.
should + have + V3ought to+ have + V3
 • Geçmişte yapılması gerekip de yapılmayan işleri ifade etmek için kullanılır.
They should have finished  the work.(Why didn’t they finish it?)He ought to have been here.
will + V1
 • Emir, teklif ve ricalarda
Will you open the Windows?You will go there.
would + V1
 • İstek belirtmek için
 • Dolaylı anlatımda will à would
 • 2 tip koşul cümlelerinde
I would like some more tea, please.She said she would be there soon.If I were you I would act in a different way.
would + have + V3
 • Geçmişle ilgili niyeti belirtmek için.
She would have come but she broke her leg.
shall + V1
 • Karşıya bir teklif iletirken
Shall I solve the problem for you?
used to + V1
 • Geçmişte yapılan ama artık devam edilmeyen olayları ifade ederken.
I used to smoke when I was young.
be used to + Ving
 • Yapmaya alışkın olduğumuz olayları ifade ederken.
I am used to playing tenis at weekends.
get used to + Ving
 • Alışmaya başladığımız olayları ifade ederken
I get used to playing cards.
had better + V1
 • Karşıya tavsiyede bulunurken
You had better wake up early.
would rather
 • Tercih belirtmek için
I would rather study than go to movies.
 • Would rather + subject pronoun + V2
I would rather she left.
be supposed to + V1
 • Olması olası işlerden söz

ederken.

 

 • Genel inanırları belirtirken
They were supposed to graduate this month (but they couldn’t)He is supposed to be a good footballer.
dare + V1
 • Cesaret gösterme durumunu anlatırken
He daren’t smoke in the home.He dares to  speak with me like that.
be + to + V1
 • Görev belirtmek için
 • Geleceğe ait planı belirtirken
He is  to finish the Project.They are to complete the building.
be + able + to + V1
 • Yeterlilik belirtmek için = can/could

(Bütün zamanlarda kullanılabilir.)

He is able to do 100 pushups.

 

 

 

Noun Clauses | İsim Cümlecikleri

Noun Clauses

NOUN CLAUSES/İSİM CÜMLECİKLERİ

 

Mary     has just learnt     that     she is dismissed

Özne           yüklem          bağlaç        nesne

(isim)                                                   (isim öbeği)

 

Yukarıda verilen örnek cümleyi öğelerine ayırdığımızda “özne” ve “nesne” yerine isim/isim öbeği kullanıldığını görürüz. Bu cümlede kullanılan “isim öbeği” (she is dismissed) aslında tüm öğeleriyle birlikte bir cümledir. “that” bağlacı ise bu yapının bir isim cümleciği olduğunu gösterir.

 

İSİM CÜMLECİKLERİNİN DEĞİŞİK YAPILARI

 1. That + isim cümleciği
  1. Cümlenin öznesi konumunda olabilir.

That he got the prize is now known.

 1. Cümlenin nesnesi konumunda olabilir.

Everybody knows that Fenerbahçe is the best of all.

 1. İsim/isim öbeği + eylem (be) + isim öbeği

The truth is that you ignored all the important points.

 1. “It” ile birlikte kullanılır.

It is not that we didn’t like your Project.

 

 1. Soru kelimesi +isim cümleciği

(Wh – Question word)

“Where do you work?” She asked.

She asked where I worked   (Soru sözcüğü olduğu yerde kalır ve cümlenin geri kalan kısmı düz   cümle haline dönüştürülür.)

Where she works is a mystery

 

 

 1. İf / whether (or not) +isim cümleciği

“Is he finished?” The manager asked.

The manager asked if (whether or not) he was finished.

 

 

İngilizce Zamanlar | İngilizce zaman Uyumları

İngilizce Zamanlar | İngilizce zaman Uyumları

 

ZAMAN

ZAMAN ZARFLARI

The Simple Present

*every ….. (every hour/every day/…etc.)*nowadays*always/frequently,/often/usually/sometimes/seldom/rarely/never/ever

 

 

 

The Present Progressive

*now*these days*at present*at the moment

*fort he time being

*currently

*Look/Listen!/Watch out!.. gibi ifadelerden sonra

The Simple Past

*yesterday*last ….. (last month/last year/ ….. etc.*….. ago (two days ago/five years ago/ ….. etc. 

 

 

 

 

 

 

The Present Perfect

*for*since*recently*lately

*until/till

*already

*just

*stil

*yet

*so far

*up till now

*these days

*this is the first time

*this ….. (this month/this year/ ….. etc.)

 

 

 

The Simple Future

*tomorrow*next ….. (next week/next month/ ….. etc. )*….. later ( three months later/four years later/….. etc.)

*soon

*before long

*shortly

 

 

The Future Progressive

*this time ….. (tomorrow/next year/next month….. etc. )*all day long next week 

 

 

The Future Perfect

 

*by ….. (by the end of this year /by 24th/by the time he comes/ ….. etc.*in ….. time (in ten years’ time)

ZAMAN UYUMU

The Simple Present/The Simple Present

 

I read the paper after I eat my diner.

Wenever w edecide to work he leaves.

She Has a shower before she goes  to bed.

Once he begins he never gives up.

Every time I g oto Antalya it rains.

The Simple Future/The Simple Present

The Present Perfect

 

We will wait until he comes.

I’ll call you after I’ve finished the work.

Once you have been to a football match. You’ll never watch it on T.V.

As soon as I learn the results. I’ll inform you.

They will pay the rest when we finish.

The Simple Past/The Simple Past

 

I went to bet after I finished the work.

The telephone rang as soon as I got home

The manager decided to resign when he wasn’t promoted.

We saw  the soldiers as they marched.

The Simple Past/The Past Progressive

We saw her white she was entering the market.

He was studying English when we left.

It began to rain just as she was watering the garden.

The Past Progressive/The Past Progressive

White I was having an interview my friends were waiting for me.

 

The Present Perfect/The Simple Past

                         The Present Perfect Progressive

 

She hasn’t written to me since she left İstanbul.

I have been working since I graduated from school.

 

The Past Perfect/The Simple Past

 

 

I had never seen such a nice place until I came to California

She had just left when you came.

The play had already began by the time we got there.

We had no sooner arived than it began to r ain.

After she had worked for twenty years, she decided to retire.

He had finished his military service, before he started to work.

The Past Perfect Continuous/The Simple Past

 

She had been playing tenis for five years when she started swimming.

They had been livin in İstanbul for fifteen years until they moved to İzmir.

 

 Future Perfect / Future Perfect Continious

 

He will have retired by the time he begins his Grand tour to far east and U.S.

We will have been working on the Project for two years by the time you join us.

 

Gerunds | Infinitives

Gerunds | Infinitives

GERUNDS/INFINITIVES/PARTICIPLES

ULAÇLAR/EYLEMLER/ORTAÇLAR

A.GERUNDS:

admit confess escape it’s no good picture recall risk
acknowledge can’t help enjoy it’s no use postpone recommend resume
avoid can’t bear finish it is worth practise relate scorn
advise can’t  stand fear keep protest regret stop
anticipate debate hate love permit remember suggest
appreciate discuss imagine mention plan resist save
allow dislike include mind prefer report try
consider detest intend miss quit resent welcome
He enjoys swimming.I hate smoking indoors.She likes playing volleyball.I regret cheating.We can’t help laughing at him.

It’s no use lying.

The Manager suggested working part time.

 

2. Aşağıda iki ya da üç kelimeden oluşan eylemlerden (kendinden sonra preposition (edat) alan eylemlerden) sonra “Gerund” (V+ing) kullanılır.

 

be accustomed to be sorry for get used to object to
be accused of be used to give up persist in
be charged with confess to have difficulty in put off
be fined for count on insist on rely on
be fond of don’t car efor keep on think about
be good of feel like look forward to think of

 

I get used to smoking

We are looking forward to her coming.

She is charged with taking care of the baby.

I have a serious difficulty in reading.

He keeps on lying though he has been warned.

I object to staying here.

 

1. Aşağıdaki eylemlerden sonra “Gerund” (V+ing) kullanılır,

3.Aşağıdaki sıfat+edat (adjective+preposition) yapılarından sonra “Gerund” (V+ing) kullanılır.

accustomed to intent on
afraid of interested in
capable of successful in
fond of tired of

 

I am accustomed to working very long hours.

She is interested in watching movies.

He is capable of solving difficult problem.

I am tired of listening to that kind of music.

4. Aşağıdaki isim+edat (noun+preposition) yapılarından sonra “Gerund” (V+ing) kullanılır.

choice of method of/for
excuse for possibility of
intention of reason for

 

I have no intention of going there.

Do you have an excuse for being late?

There isn’t a reason for driving fast.

B. INFINITIVES:

1.Aşağıdaki eylemlerden sonra “infinitive” (to + V1) kullanılır.

afford concern happen neglect seem
agree decide hesitate offer struggle
aim demand hope plan swear
appear deserve intend prepare theraten
arrange desire learn pretend try
ask determine like promise undertake
attempt decline long prove volunteer
beg expect manage refuse wait
choose fail mean refuse wait
claim forget need remember wish

 

She decided to resign.

I forgot to bring the report.

It is imbossible to deceive her.

She promised to write me.

We need to rest for a long time.

It is very difficult to communicate.

You deserved to get the prize.

 

2. Aşağıdaki eylemlerden sonra, önce isim ya da zamir ardından da “infinitive” (to+V1) kullanılır.

advise dare hire motivate rewuire
allow direct instruct oblige teach
ask drive invite order tell
beg encourage inspire pay tempt
cause enable lead permit train
challenge forbid like persuade urge
command force love provoke want
compel get need push warm
convince help notify remind wish

 

 

They wanted us to be quiet.

The secretary doesn’t allow anyone to go in.

The teacher advised us to study much more than usual.

She encouraged us to go on.

We expected him to become the manager.

I persuaded  her to work with us.

 

 

3.Aşağıdaki sıfatlar kendilerinden sonra “infinitive” (to+V1) alırlar.

 

anxious dangerous easy pleased strange
boring difficult good prepared surprised
common eager hard ready usual

 

We are eager to play football.

İt is easy to talk.

She is ready to get the championship.

He is pleased to be with us.

 

4.Aşağıdaki eylemler “infinitive” alırlar. Fakat “to” kullanılmayacak – infinitive + to + V1

 

make

have

let

 

Let him do it himself.

I had him paint  my house.

*Bazı eylemlerin ardından hem “Gerund” (V+ing) hem de “infinitive” (to+V1) gelir.

attempt dislike like propose regret
begin forget love prefer require
continiue hate neglect permit start
can’t stand intend plan remember try

 

*** Bu eylemlerden “Forget”, “Like”, “Remember” ve “Try”ın anlamları kendilerinden sonra “gerund” ya da “infinitive” almalarına bağlı olarak değişir.

 

I never forget visiting my grandparents (Büyükanne ve büyükbabamı ziyaret ettiğimi asla unutmam)

I never forget to visit my grandparents (Büyükanne ve büyükbabamı ziyaret etmeyi asla unutmam)

TYPES OF INFINITIVES

A.Active Infinitives :

                1. Present Infinitive:

                It is  known that he plays football.

He is known to play football.

It was known that he played football.

He was known to play football.

2.Present Progressive Infinitive:

It appears that he is earning a lot.

He appears to be earning a lot.

It seemed that she was crying.

She seemed to be crying.

3.Perfect Infinitive:

Itt is known that the car has cost 50 billion TL.

The car is known to have cost 50 billion TL.

It was expected that  she had finished.

She was expected to have finished.

4.Perfect Progressive Infinitive:

It is estimated that  she has been earning $ 50.000 a year.

She is estimated to have been earning $ 50.000 a year.

It was reported that he had been resigned.

He was reported to have beer resigned.

 

 

 

 

 

B. Passive Infinitives:

                1.Present İnfinitive:

It is that seh is promoted manager.

She is said to be promoted manager.

Mary thinks that she will be dismissed

Mary thinks to be dismissed.

2.Perfect Infinitive:

It is estimated that he was sent to US.

He is expected to have been sent to US.

He knows that he has been fired.

He knows to have been fired.

Everyone believed that  she had been awarded.

Everyone believed her to have been awarded.

C.Participles:

1.Present Participles V-ing à doing

2.Past Participles  V3 –> done

3.Perfect Participles  having V having done

1.Present Participles:

a.Bazı zamanların oluşumunda kullanılırlar:

She is playing in the garden.

It is being constructed.

b.Sıfat cümlelerinin kısaltılmış biçimi olabilirler:

The girl who is coming is our cousin.

The girl coming is my cousin.

 

 

 

c.Duyu eylemlerinin nesnelerinden sonra kullanılırlar:

We heard the crowd protesting the president.

Police saw the gang robbing the bank.

Keep/leave/find/send/catch eylemlerinin nesnelerinden sonra da kullanılır.

d.Zarf cümleciklerinin kısaltılmış biçimi olabilirler.

After we had finished fixing the car, we left for İzmir.

Having finished fixing the car, we left for İzmir.

2.Past Participles:

a.Bazı zamanların ve yapıların oluşumunda kullanılırlar:

I have written the letter.

The new bridge is going to be finished soon.

b.Sıfat cümlelerinin kısaltılmış biçimi olabilirler:

The players who were selected by the coach were all very skilful.

The players selected by the coach were all very skilful.

c.Zarf cümleciklerinin kısaltılmış  biçimi olabilirler:

Because she was dismissed by the boss, she felt embarrassed.

Dismissed by the boss, she felt embarrassed.

d.have/get/make gibi eylemlerin nesnelerinden sonra da kullanılırlar.

I had the car fixed.

We got the house sold.

3.Perfect Participles:

a.Sıfat cümlelerinin kısaltılmış biçimi olabilirler:

Because the police had been warned about the bandits, they surrounded the  building.

Having been warned about the bandits, they surrounded the building.