Noun Clauses

Noun Clauses | İsim Cümlecikleri

NOUN CLAUSES/İSİM CÜMLECİKLERİ   Mary     has just learnt     that     she is dismissed Özne           yüklem          bağlaç        nesne (isim)                                                   (isim öbeği)   Yukarıda verilen örnek cümleyi öğelerine ayırdığımızda “özne” ve “nesne” yerine isim/isim öbeği[…]

Okumaya devam …
RELATIVE CLAUSES

RELATIVE CLAUSES

RELATIVE PRONOUNS IN RELATIVE CLAUSES SIFAT CÜMLECİKLERİNDE İLGİ  ZAMİRLERİ WHO:  Defining Relative Clause – İsmi tanımlar ve ara cümle çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulur.  Virgül kullanılmaz. Canlıların tanımlanmasında “ilgi zamiri” olarak “who” tercih edilir. WHİCH/THAT- Cisimler ya[…]

Okumaya devam …