Turizm İngilizcesi | İngilizce Ders

Turizm İngilizcesi

Turizm İngilizcesi
Günümüzde İngilizce bilmenin   önemlerinden  biri de bize sunulan iş sahalarıdır. İngilizce bilenlerin iş bulma olanakları,  bilmeyenlere göre daha çoktur.  Turizm sektöründeki iş fırsatları günümüz de en yoğun iş sahalarıdır, bu fırsatları  değerlendirebilmek için Turizm İngilizcesi öğrenmek en doğru seçim olacaktır.Turizm İngilizcesi eğitiminde hazırladığımız programın içeriğinde birçok konu bulunmaktadır. Turizm İngilizcesi                    programda eğitim almak isteyen öğrencilerin en az temel seviyede İngilizce bilgilerinin olması gerekmektedir.

Turizm İngilizcesi Programı

Turizm Otelcilik
Seyehat ve Tur Hizmetleri
Konaklama ve Otel İşletmeciliği
Hava Yolları ve Ulaştırma Sistemleri
Etkinlik Yönetimi
Fiyatlandırma ve Biletleme
Bar ve Restoran İşletmeciliği

Seyahat İngilizcesi özel İngilizce Ders

Seyahat İngilizcesi özel İngilizce Ders

Seyahat İngilizcesi özel İngilizce Ders
Özel İngilizce Ders  aldıktan sonra yapacağınız seyahat , gerçek hayat koşullarında İngilizce pratik yapmanız için ve İngilizce bilginizi sınamanız için gerçekleşen  fırsatlardır.
Seyahat İngilizcesi özel İngilizce Ders alarak , İngilizce konuşulan yabancı  ülkelere seyahat yaparken , alışverişleriniz de , yemek siparişi verirken, sosyal ortamlarda, yeni arkadaşlıklar da ,acil durumlarda, konaklama ve ulaşım gibi konularda kendinizi en akıcı ve anlaşılabilir şekilde ifade edebilirsiniz. Bilindiği üzere iletişim problemleri yabancı ülkeler de  en sık karşılaşılan durumlardan biridir, eğer İngilizce biliyorsanız dünyanın her yerin de mutlaka sorunlarınızı kolaylıkla hallederek , seyahatinizi tamamlayabilirsiniz.Seyahat İngilizcesi  özel İngilizce ders alarak  yurt dışı seyahatleriniz de  karşılaşabileceği iletişim problemlerini  ortadan kaldırarak,  seyahatlerinizde kendinizi  istediğiniz şekilde ifade edebilirsiniz.

Seyahat sırasında size yararlı olabileceğini düşündüğüm bazı çalışmalar aşağıdadır.

Ne ile yolculuk etmeyi istersiniz? = How would you like to travel?
Uçakla/Trenle/Arabayla/Otobüsle =By plane/By train/By car/By bus
Havaalanına nasıl gidebilirim? = How can I go to the airport?
Otobüs, tren, metro veya taksiyle = You can go by train, subway or taxi
Öğrenci bileti var mı? = Is there a student ticket?
Evet, öğrenci kimliğizi görebilir miyim? = Yes, can I see you student card?
Pasaport kontrolü nerede yapılıyor? = Where is the passport control?
Uçak ne zaman kalkıyor? = When will the plane take off?
Uçağı kaçırdım = I have missed the plane
Bagajımı kaybettim = I have lost my luggage.
Kayıp eşya bürosu nerede? = Where’s the lost property office?
Londra’da hava nasıl? = What’s weather in London?
Bir taksi çağırabilir misiniz? = Would you call a taxi, please?
Ne kadar? = How much is it?
Tren nereden kalkıyor? = Where does the train leave from?
Treniniz 5. perondan kalkacak = Your train will be departing from platform 5.
Biletinizin süresi dolmuş = You ticket is no longer valid
Ne kadar kalacaksınız? = How long will you stay?
Bir hafta/Bir ay/10 gün/Birkaç gün = One week/One month/10 days/A few days
Nerede kalacaksınız? = Where will you stay?
Dilimizi konuşabiliyor musunuz? = Can you speak our language?
Çok az = Very little.
Bana gezebileceğim birkaç yer önerebilir misiniz? = Could you suggest any places to visit?
Geziler düzenliyor musunuz? = Do you organize any tours ?
Fotoğraf çekmek serbest mi? = Are cameras allowed?
Otele nasıl geri dönebilirim? = How can I go back to the hotel?
Otobüs durağı nerede? = Where is the bus stop?
Çok teşekkür ederim = Thank you very much

Determiners | Quantifiers

Determiners | Quantifiers

DETERMINERS/QUANTIFIERS/TANITICILAR

(a)   Few / (a) little / many / much / some / any / no / none /both (of) / all (of) / a lot (of) a great deal (of) /a large number (of) /a large amount (of) plenty (of) /a bit (of) enough /either /neither /other / another /each /every /

 1. A few   : Sayılabilen çoğul isimlerle birlikte kullanılır. Miktar olarak “few”den daha fazladır.         “Some” anlamındadır.

Few      : Yok denecek kadar azlığı ifade eder.

I have a few friends in this city.  Bu şehirde birkaç arkadaşım var.

I have few friends in this city. Bu şehirde yok denecek kadar az arkadaşım var.

 1. A little     :  Sayılamayan isimlerle birlikte kullanılır. Miktar olarak “little”dan daha fazladır.

Little        : Yok denecek kadar az

I have a little Money. Biraz param var.

I have little Money. Yok denecek kadar az param var.

 1. Many       : Genellikle olumsuz ve soru cümlelerinde sayılabilen çoğul isimlerle birlikte kullanılır. Olumlu cümlelerde “many” yerine “a lot of” tercih edilir.

We don’t need many pencils. /Do you have many books?

 1. Much        : Genellikle olumsuz ve soru cümlelerinde sayılamayan isimlerle birlikte kullanılır. Olumlu cümlelerde “much” yerine “a lot of” tercih edilir.

We don’t have much Money. Do you have much information?

 1. Some          : Olumlu cümlelerde hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle birlikte kullanılır. Eğer soracağımız soruya alacağımız yanıtın büyük bir olasılıkla “evet” olacağından eminsek soru cümlelerinde de kullanabiliriz.

I have some friends here.

A: Do you have some Money to lend?

B: Yes. How much do you  need?

 1. Any              : Olumsuz ve soru cümlelerinde hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle birlikte kullanılır.

I don’t have any Money./Do you have any friends?

 • Any “herhangi bir ………. “ anlamında kullanılırsa olumlu cümle içinde yer alabilir. Bu konumda cümlenin öznesi durumundadır.

Any student here can answer the question.

Any seat will be okay.

 1. A lot (of)/lots (of)

Her ikisi de sayılamayan isimler, sayılabilen çoğul isimler ve zamirlerle birlikte kullanılırlar. Kullanılacak olan eylem çoğul özne ile çoğul/tekil özne ile tekildir.

Lots of/a lot of+çoğul özne+çoğul fiil – A lot of books are sold this month.

Lots of/a lot of+tekil özne+tekil fil – Lots of information is needed

A lot (fiilden sonra zarf) – We eat a lot

Lots (zamir) – There is lots going on.

 1. A large amount (of)/great deal of / a large number (of)/ plenty (of)/ a bit (of)

A large amount (of) / a great deal (of)/a bit (of) à genelde sayılamayan isimlerle birlikte kullanılır.

A large number (of) à genelde sayılabilen isimlerle birlikte kullanılır.

Plenty (of) à hem sayılabilen çoğul hem de sayılamayan isimlerle birlikte kullanılır.

To describe number                      To tescribe quantity

A number of                                     a large amount of

A large number of                           a large quantity of

A considerable number of             a considerable quantity of

A great deal of

A good deal of

 1. No/none (of)

No                         : (not a/not any) tekil veya çoğul isimlerden önce kullanılır.

Ther ise no time to wait./No car is 100% perfect.

There are no files in my room.

None of              : none of+the/my/your+çoğul isim+tekil fiil

None of my books is new./None of them is here.

Kullanılacak olan fil yazı dilinde daima tekildir. Ancak konuşma dilinde çoğul                      kullanılabilir. – None of them are here.

None                    : Ardından isim getirilmeden de kullanılır.

How many houses have you got ? None.

 1. Both/both of

Both of+the/my/these+çoğul isim+çoğul fiil

They have solved both (of) the problems. / Both (of) the students like mathematics.

Both’dan sonra gelen the tanıtıcısını düşünmek mümkündür. à She lost both bags.

 • ·             Both (the) children fakat –     the both children.
 1. All (of)

All of+the+my+these+çoğul isim+çoğul fiil

All & other bir isimden önce yine the, my, these, benzeri bir tanıtıcı ile birlikte hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır.

She has finished all (of) the cake.

All (of) my teachers are old.

 1. Another & other (s)

Another  Extra, bir tane daha anlamındadır ve tekil sayılabilen isimlerle birlikte kullanılır.

Could I have another piece of cake ?

Eğer çoğul isimlerle birlikte kullanacak isek o zaman “few” veya herhangi bir sayı ile birlikte ifade ederiz.

He went for another few days. / They want another four computers.

Other/others  Eğer herhangi bir isim ile birlikte kullanırsak daima “other” kullanmalıyız.

Did you see the other students?

Ancak isim olmadan kullanırsak bu kez “others” tercih edilmelidir.

Did you see the others?

***other  iki tane içinden diğeri /another à bir çok içinden bir diğeri

 1. Enough
  1. İsim cümleciklerinin önünde niteliyici olarak kullanılır.

Do you have enought paint ?

 1. Sıfat/zarf+enough

This is hot enough./He drives fast enough.

 1. Enough of+a/the/my/this etc.

We don’t have enough of them.

 1. Enough+infinitive

She is not calm enough to talk with.

 1. Either (of)/neither (of)
  1. Neither+tekil isim+tekil fiil

A : Can you pay on Tuesday or Wednesday?

B : I’m afraid neither day is possible.

Neither of+the/you/them+tekil fiil – Neither of them is ready.

Neither of+tanıtıcı+çoğul isim+tekil fiil – Neither of our teachers is old.

 1. Each (of)& Every
  1. Each+tekil isim+tekil fiil à Each student is different

Each of+you/them+tekil fiil  –  Each of us works here.

Each of+tanıtıcı+çoğul isim+tekil fil  –  Each of his boys is successfull.

Yardımcı fiil+each

We can each help you.

 1. Every+tekil isim+tekil fiil  –  Every car is out of order.

Every one of+the+you+çoğul isim+tekil fiil –  every one of girls is ill.

Each = İki veya daha fazla şeyden söz ederken.

Each of the girls (twins) is beautiful -à (En fazla iki kişi)

Each year hundreds of people are killed in the accidents – (Her sene)

Every = Üç veya daha fazla şeyden söz ederken.

Every one of the girls (More than two) is beautiful. , ikiden fazla.

MORE sıfatı hem MUCH hem de MANY tarafından nitelenebilir.

 

Much            more                    Money

Many            more                    books

 

 

 

determiners
determiners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCH ve MANY aşağıdaki zarflarla değişik derecelerde nitelenebilir.

 

Too

Very

So

Not

much

money

 

many

books

 

 

 

ÜSTÜNLÜK DERECELERİ

Adjective

Comparative

form

Superlative

form

Many

More

The most

Much

More

The most

Few

Fewer

The fewest

Little

Less

The least

 

 

Short Replies | Kısa Cevaplar

Short Replies | Kısa Cevaplar

SHORT REPLIES/KISA CEVAPLAR
1. Olumsuz cümleler için :
Olumsuz cümlelerin tamamı yapıları gereği yardımcı fiil içerdikleri için cümlelere verilen kısa cevaplar aynı yardımcı fiil ile oluşturulurlar.

Nor+yardımcı fiil+isim/zamir
Neither+yardımcı fiil+isim/zamir
İsim/zamir+yardımcı fiil+either

A: My mother  wasn’t at home.
B: ———-
_ 1. Nor was my father.
_ 2.Neither was my father .
_3. My father wasn’t either.

Olumsuz bir cümlere kısa cevap verirken kesinlikle “so” ve “too” yapılarını KULLANMAYINIZ.

My father  wasn’t too : Yanlış

2. Olumlu cümlelerde ise eğer cümle yardımcı fiille kurulmamış ise esas fiilin zamanına ve özneye dikkat edilerek kullanılacak yardımcı fiil saptanır.

A: I know how to play the guitar.
B: ———-.
_ 1. So does he.
_ 2. My brother does.
_3. Either does he (Either zarf olarak sadece olumsuz cümlelerde kullanılır)
Olumlu bir cümleye kısa cevap verirken kesinlikle “either”, “neither”, ve “nor” yapılarını KULLANMAYINIZ.
3. Verilen bir cümledeki ifadenin tam tersine bir düşünceyi vurgulamak istersek bu yapıyı “but” kullanarak oluşturabiliriz.

A: His father couldn’t promote
B: But mine could.
4. * A: I’ve got a terrible headache
B: So have you  Aynı fikirde olduğumuzu belirtirken (parallel addition)
• A: I’ve failled.
B: So you have! –>