İngilizce Muafiyet Sınavı | İngilizce Eğitim

İngilizce Muafiyet Sınavı | İngilizce Eğitim
İngilizce Muafiyet Sınavı | İngilizce Eğitim

Üniversitelerin Hazırlık programlarının  amacı öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü  yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade  edebilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme  yeterliğini kazandırmaktır.
Bir çok Üniversite de İngilizce Hazırlık eğitimi zorunludur. Bu sebeple bu bölümlere kayıt yaptıran tüm öğrenciler İngilizce Muafiyet Sınavı  girmek zorundadır.

İngilizce Muafiyet Sınavı genel olarak Üniversiteye göre değişse de , yazılı ve sözlü olmak başlıca iki ana bölümden oluşur. İngilizce Muafiyet  Sınavı giren her öğrenci yazılı sınavını tamamladıktan sonra, sözlü sınava girer. İngilizce Muafiyet  Sınavı , sınav soruları  genel de  beş başlık altında toplanabilir: Okuma, dil bilgisi, dinleme, yazma ve konuşma. Her bir başlığın sınav notuna etkisi eşit olup, not hesaplanırken ağırlığı %20’dir. Yazılı sınav, 100  çoktan seçmeli soru ve 1 kompozisyon yazma sorusundan oluşur. İngilizce Muafiyet Sınavı  süresi yaklaşık 120 -180 dakikadır. İngilizce Muafiyet  Sınavı yazılı sınavdaki, çoktan seçmeli soruların sayı ve puan dağılımı yaklaşık olarak aşağıdaki şekildedir: Okumaya devam et “İngilizce Muafiyet Sınavı | İngilizce Eğitim”

Ielts sınavı | İngilizce Eğitim

Ielts sınavı | İngilizce Eğitim
Ielts sınavı | İngilizce Eğitim

Ielts sınavı açılımı ‘International English Language Testing System’ dir. IELTS Sınavı  günümüzde Üniversitelerin hazırlık sınıflarını geçmede, iş dünyasında dil tazminatı ya da terfi almada, doktora ya da yüksek lisans başvurularında istenen Uluslar arası geçerliliği olan bir sınavdır. IELTS Sınavı genel anlamda İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınav olarak da tanımlanabilir.

IELTS Sınavı bugün hemen hemen tüm dünyada kullanılan ve geçerliliği olan bir sınav durumundadır.  IELTS sınavı sonucu ülkemizde bir çok devlet ve özel kurumlarca kabul edilmektedir. Başta Üniversiteler olmak üzere, özel işletmelerde personel alımı, terfi ya da dil tazminatı gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında IELTS Sınavı skorunu geçerli saymaktadır. Ayrıca IELTS Sınavı , Türkiye’den İngiltere’ye gidecekler için büyük bir referanstır. Okumaya devam et “Ielts sınavı | İngilizce Eğitim”

Lys 5 sınavı | İngilizce Eğitim

Lys 5 sınavı | İngilizce Eğitim
Lys 5 sınavı | İngilizce Eğitim
LYS 5  Sınavı Nedir?
LYS 5 Sınavı ,  Üniversitelerin  yabancı dil puanıyla öğrenci alan bölümlerine yerleştirilmek isteyen adayların YGS ardından girmeleri gereken yabancı dil sınavıdır.
LYS 5 Sınavının içeriği nedir?
OSYM’nin sınav içeriğine dair yaptığı açıklamaya göre LYS 5 sınavı şu soru alanlarından oluşacaktır:
Kelimebilgisi(Vocabulary)-Dilbilgisi(Grammar)           20 Soru
Çeviri (Translation)                                                                    12 Soru
Okuduğunu anlama (Reading Comprehension)              48 Soru
  Toplam                                                                                           80 soru

 

Proficiency Sınavı | İngilizce Eğitim

Proficiency Sınavı | İngilizce Eğitim
Proficiency Sınavı | İngilizce Eğitim
Proficiency Sınavı | İngilizce Eğitim

Proficiency Sınavı
Programın temel amacı, üniversiteyi kazanan öğrencilerin, kazandıkları üniversite tarafından düzenlenen  Proficiency sınavını geçerek, hazırlık sınıfını okumadan doğrudan birinci sınıftan eğitime başlamalarını sağlamak, hazırlık sınıfı eğitimini tamamlayan öğrencilerin ise derecelerini yükseltmektir.

Proficiency  sınavı üniversiteden üniversiteye değişir. Proficiency Sınavında  dil bilgisi, sözcük bilgisi, okuma, dinleme ve yazma alanlarında çeşitli soru tiplerine yer verilir.  Proficiency sınav  tarihleri ÖSS sınav sonuçları belli olduktan sonra her üniversite tarafından kendi yeterlilik sınav tarihini belirlenir. Proficiency  Sınavı  genellikle Eylül ayının 2. haftası ile Ekim ayının 2. haftası arasında yapılır. Üniversiteyi kazanan adaylar  Proficiency sınavı   sonuçlarına ve girecekleri yeterlilik sınavının türüne göre gruplara yerleştirilir ve hangi seviyede İngilizce bilgisine sahipse o seviyeden Üniversitede öğretim hayatına başlar.

 Proficiency  Sınavı , üniversiteyi kazanan öğrencilerin, kazandıkları üniversite tarafından İngilizce yeterlilik bilgilerini ölçmek ve hangi seviyede İngilizce bilgilerine sahip olduklarını öğrenmek amacıyla ilgili üniversite tarafından düzenlenir.  Proficiency Sınavı   programının temel amacı öğrencinin bu sınavı geçerek Hazırlık Sınıfını okumadan doğrudan birinci sınıfta eğitime başlamalarını veya İngilizce bilgilerine göre hangi seviyede iseler o seviyeden Hazırlık Sınıfına başlamalarını sağlamaktır.Alacağınız Proficiency Özel Ders alarak  sınavlara hazırlanıp başarıyı yakalayabilirsiniz. Yeterli İngilizce bilgisine sahipseniz  hazırlık sınıfında bir sene kazanırsınız. Okumaya devam et “Proficiency Sınavı | İngilizce Eğitim”

İngilizce seviye belirleme sınavı | İngilizce Eğitim

İngilizce seviye belirleme sınavı | İngilizce Eğitim
İngilizce seviye belirleme sınavı | İngilizce Eğitim

İngilizce seviye belirleme sınavı

Bir çok üniversitenin eğitim dilinin İngilizce olması veya bazı bölümlerde İngilizce bilgisinin zorunlu şart kılınması nedeniyle üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere üniversite tarafından bölüm eğitimine geçmeden önce İngilizce seviye belirleme sınavı” uygulanmaktadır. Eylül ayında yapılan İngilizce seviye belirleme sınavı  sonucuna göre başarılı olan öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimini atlayarak,1 sene daha beklemeden bölümlerine geçerek kendi alanlarında eğitimlerine başlarlar. İngilizce seviye belirleme sınavı başarılı olamayan öğrenciler ise aldıkları puan türüne göre ilgili sınıflara yerleştirilirler ve 1 yıl süren yoğun bir İngilizce eğitim programına tabi tutulurlar. Hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler bu eğitimi alırken kur atlama sınavlarına girerek hazırlık sınıfında ilerleme kaydederler. Zorlu geçen 1 yıllık eğitim sonunda Haziran ayında ikinci bir “İngilizce seviye belirleme sınavı “na  girerler. İngilizce seviye belirleme sınavı sonucuna göre hazırlığı geçip geçemedikleri belli olur. İngilizce seviye belirleme sınavı başarılı olan öğrenciler yeni dönemde kendi bölümlerinde eğitim almaya başlarlar, geçemeyen öğrenciler ise yeni dönem eğitim programına göre Eylül ayında düzenlenecek olan ikinci bir telafi sınavına girerek durumları belirlenir.

İngilizce seviye belirleme sınavı  geçemeyen öğrenci hem maddi hem manevi açıdan büyük bir yükün altına 1 sene daha girmek zorunda kalarak 2.kez hazırlık sınıfına devam eder veya yükümlü olarak bölümüne geçerler. Yapacağımız İngilizce seviye belirleme sınavı çalışmalarımız  sırasında  adayların kazandıkları üniversitede uygulanan  İngilizce seviye belirleme sınavı  tipinde, uygun içerikli konular, alıştırmalar ve testler, yeterlilik sınavı dengi testler verilmektedir.


www.ingilizcehazirlikatlama.com

 

 

İngilizce proficiency sınavı | İngilizce Eğitim

İngilizce proficiency sınavı | İngilizce Eğitim
İngilizce proficiency sınavı | İngilizce Eğitim
İngilizce proficiency sınavı | İngilizce Eğitim

İngilizce proficiency sınavı süreci öğrenim göreceğiniz üniversitenin İngilizce proficiency sınavı şekline göre ve akademik talepleri doğrultusunda yapılmaktadır. Bütün üniversiteler İngilizce proficiency sınavı  içeriğini, önceki yıllarda çıkmış sınavları, çıkmış sınav sorularını ve çözümünde kullanılacak püf noktaları ve formüllerini eğitim sistemimizle birlikte işlemekteyiz.

İngilizce proficiency sınavı çalışmamız öğrenim göreceğiniz üniversitenin ve hazırlık atlama sınav sistemi  , üniversitelerin hazırlık atlama sistemleri hakkında tecrübe ve bilgi sahibi sahibi olarak sizi bu alanda başarıya taşımaktayız.
İngilizce proficiency sınavı çalışmamız   her okul için ayrı olarak yapılmaktadır. Kazandığınız üniversitenin İngilizce proficiency sınavı formatına  göre  Listening, Writing, Speaking, Reading, Grammar şeklinde olacaktır.
İngilizce proficiency sınavı programı her kurumun veya her İngilizce eğitmeninin yapabileceği bir program değildir. Hazırlık birimleri hakkında tecrübe, her üniversitenin hazırlık birimiyle ilgili ayrı ayrı arşiv ve materyal deposu gerektiren  özel bir programdır.

www.proficiencyozelders.net

www.proficiency.info.tr

İngilizce hazırlık atlama sınavı | İngilizce Eğitim

İngilizce hazırlık atlama sınavı | İngilizce Eğitim
İngilizce hazırlık atlama sınavı | İngilizce Eğitim
İngilizce hazırlık atlama sınavı | İngilizce Eğitim

İngilizce hazırlık atlama sınavı

İngilizce hazırlık atlama sınavı çalışmalarımızın amacı, üniversite sınavını kazanan, hazırlık sınıfında okuyup muafiyet  sınavından yeterli puanı alamayan öğrencilerin, üniversiteler tarafından düzenlenen, muafiyet sınavlarında başarılı olarak, bölümde eğitime başlamalarını sağlamaktır. İngilizce hazırlık atlama sınavı  içeriği her üniversiteye göre  değişiklik göstermektedir. Ancak sınavlarda genellikle okuma, dinleme, dilbilgisi, sözcük bilgisi ve yazma konularında sorular çıkmaktadır. İngilizce hazırlık atlama sınavı soruları her Üniversitenin kendi bünyesinde hazırlandığı için sınav tarihleri üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. İngilizce hazırlık atlama sınavı çalışmalarımızda sizlere test tekniği ve dil bilgisi kurallarını  nasıl uygulayacağınızı göstermektir  bu çalışma sonunda İngilizce yazma, okuma, dinleme ve dil bilgisi becerilerinizi geliştirerek öğrendiğiniz İngilizce’nin faydasını  akademik hayatınız boyunca da  göreceksiniz.

www.ingilizcehazirlikatlama.com

İş İngilizcesi | İngilizce Eğitim

İş İngilizcesi | İngilizce Eğitim
İş İngilizcesi | İngilizce Eğitim
İş İngilizcesi | İngilizce Eğitim

İş İngilizcesi
İngilizcenin ,İş Hayatınızda  yeri önemlidir çünkü tüm dünya İngilizce aracılığı ile iletişim sağlamaktadır o yüzden İngilizce  mesleki açıdan uluslararası olan bir dildir. Eğer sizde mesleki iletişim becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız uluslararası iş dünyasıyla kolayca iletişim kurmanızı sağlayan iş İngilizcesi tam size göre!
İş toplantılarında İngilizce kullanımı çoğu şirkette yaygınlaştıkça iş toplantıları için İngilizce önem kazanıyor.  İngilizceniz yetersiz ise  verimli bir toplantıya engel olacaktır.

İş İngilizcesi özel dersimiz  iş hayatında yer alan , çağın gerektirdiği İngilizceyi öğrenmek isteyen iş adamları, işinde ilerlemek ve uluslar arası boyutlara taşımak isteyen yöneticiler yada sadece iş İngilizcesi terimleri, özel yazışma teknikleri ve iletişim becerilerini geliştirmek isteyen şirket personeli  için tasarlanmıştır.İş İngilizcesi özel dersimiz ile
iş ortamı ve yurt dışında ingilizce kullanımı maksimum seviyeye çıkarmanızı  amaç edinmekteyiz.

İş İngilizcesi özel dersimiz  içerisinde iş hayatında gerekli yazışmaların yapılması: İş başvurusu Mektubu, Özgeçmiş hazırlanışı, farklı amaçlarda yazılan mektuplar, telefon görüşmeleri, ve alım satım işlemleri ağırlıklı olarak işlenmektedir.

Özet olarak iş hayatında ihtiyaca yönelik her yönden hazırlık yapılması ve karşılaşacak sorunların üstünden gelinmesi amaçlanmaktadır.

İngilizce özel ders | İngilizce özel dersi

İngilizce özel ders
İngilizce özel ders
İngilizce özel ders

İngilizce özel ders

Dünyanın hemen hemen her yerinde yabancılar arasında ortak dilin İngilizce olması, ekonomik ve sosyal alanda, eğitim-öğrenim alanında, bilim ve teknolojide kullanılan dilin İngilizce olması, İngilizcenin tüm dünyada en geçerli dil olarak benimsenmesinde etken olmuştur. Bu nedenle İngilizce, diğer dillerden farklı olarak tüm dünyada ortak iletişim dili haline gelmiştir.

İngilizce 350 milyon insanın anadilidir. Bir o kadar kişi de bu dili ikinci dil olarak kullanır ve yüz milyon kişi bu dili yabancı dil olarak akıcı bir şekilde konuşur. Dünya nüfusunun beşte biri İngilizcede yeterli düzeydedir.

İngilizce ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avusturalya, Yeni Zelanda, Bahamalar, Jamaika, Barbados, Grenada, Trinidat Tobago ve Guyana´nın resmi dilidir. British Honduras, Gibraltar, Hong Kong, Karayipler ve Atlantik, Pasifik ile Hint Okyanuslarındaki birçok ada gibi İngiliz sömürgelerinin yanı sıra bir düzineden fazla Afrika ülkesinin resmi dilidir. Hindistan´da İngilizce´nin “ortak resmi dil” unvanı vardır. Dünyadaki birçok ülkede İngilizce resmi dil olmayan ikinci dildir ve dünya üzerinde en çok kişinin konuştuğu ikinci dildir. (Birinci: Çince) Ancak İngilizce farklı olarak dünyanın her köşesine yayılmıştır.

İş Hayatında İngilizce

Artık neredeyse tüm iş ilanlarında öncelikli aranan özelliklerden biri  İyi derecede  bilme şartı da aranıyor.
İngilizcenin iş ve ticaret dili olması nedeniyle ülke sınırlarını aşan her ticari ilişkide de anlaşabilmek için ortak dil olarak İngilizceye ihtiyaç duyulur. Türkiye için de bu durum farklı değildir. Hangi sektör olursa olsun, çalışanlar, yöneticiler ve iş adamları için İngilizce bilmenin önemi büyüktür.

Bugün küçük girişimcilerin ve orta seviyedeki şirket yöneticilerinin bile iş ilişkilerini İngilizce olarak yürütmeleri gerekebiliyor. İngilizce özel ders alarak İngilizce eksiğinizi tamamlayabilirsiniz.

www.ingilizceozeldersi.gen.tr

 

İngilizce Kursu İstanbul

İngilizce Kursu
İngilizce Kursu
İngilizce Kursu

İngilizce Kursu İstanbul

İngilizce Kursu çalışmalarımız sonucunda aşağıdaki seviyelere göre sonuç alınmaktadır.

TEMEL İNGİLİZCE PROGRAMI (Elementary)
Bu kurda öğrenciler sadece Temel İngilizce düzeyinde Dilbilgisi ve kelime öğrenmekle kalmaz, uygulama çalışmalarıyla öğrenilen bilgiler kullanılır hale getirilir.

ORTA ALTI SEVİYE İNGİLİZCE PROGRAMI (Pre-intermediate)
Bu programda “Temel İngilizce” programında öğrenilmiş bilgiler derinleştirilir ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri geliştirilir.

ORTA SEVİYEDE İNGİLİZCE PROGRAMI (Intermediate)
Bu seviyede öğrenciler İngilizce’nin kompleks gramer yapılarını ve deyimleri öğrenirler.

ORTA ÜSTÜ SEVİYE İNGİLİZCE PROGRAMI (Upper Intermediate)
Bu seviyedeki öğrenciler İngilizce’nin ileri seviyedeki dilbilgisi yapılarını, kelime ve deyimlerini öğrenirler. Kursun ağırlığını Okuma-Yazma, Dinleme-Konuşma becerilerini geliştirme ve bilinen İngilizceyi kullanılır hale getirme çalışmaları oluşturur.

İLERİ SEVİYE İNGİLİZCE PROGRAMI (Advanced)
Bu seviyedeki öğrenciler orijinal İngilizce metinler üzerinde çalışırlar. Çevre, politika, insan hakları, barış vb. gibi konularda yazılarla; çeşitli bilim dallarıyla, eğitim, sağlık gibi konularla ilgili çeşitli makaleler okunur, filmler izlenir ve konuyla ilgili yazılı veya sözlü sunumlar yapılır.

www.halukhoca.net