İngilizce Eğitim

İngilizce eğitimi  programımızı  uzun yıllardır çeşitli sektörler de Genel İngilizce ve amaca uygun   İngilizce eğitim  ihtiyacı olan kişilere  bu programlar uygulanmaktadır.

Şirket içi İngilizce  eğitimi ve genel İngilizce ya da amaca uygun İngilizce eğitim  şirket tarafından düzenlenen bir yer de , diğer İngilizce eğitim ise kursiyerin yerinde  düzenlenmektedir.

Haluk Hoca ile yapacağınız   İngilizce Eğitim  8 farklı İngilizce düzeyi kapsamaktadır. Bu seviyeler Türkiye ‘de ve Avrupa ‘ da  da kabul edilmiş dil düzeyleridir.

Beginner (Başlangıç)
Elementary ( Temel)
Pre-Intermediate (Orta- altı)
Intermediate (Orta)
Upper Intermadiate (Orta-üstü)
Advanced 1 (İleri 1)
Advanced 2 (İleri 2)
Expert ( Tam Hakimiyet) (İngiliz ve Amerikalı hocalar ile tamamlanmaktadır.)

Her  seviye İngilizce eğitim ortalama 100 saat sürmektedir. Ancak kursiyerlerin  İngilizce  eğitim için  ayıracakları ders dışı zaman ve çalışmalar  toplam saati  değiştirebilir. Tüm    İngilizce eğitim    çalışmalarımız  4 dil becerisini içerir. Bunlar; okuma, yazma, dinleme/anlama, konuşma becerileridir. Bu becerileri geliştirmek için bütün dünyada kabul edilen   İngilizce eğitim kitaplarını  çalışma kitaplarını , destekleyici materyalleri ve CD’leri kullanmaktayız.

  İngilizce eğitim başlangıcının ilk aşamasın da kursiyerlere , önce bir İngilizce Seviye Belirleme Sınavı uygulanır. Bu sınav sonucuna göre homojen gruplar oluşturulur. Her bir grupta en fazla altı kişi İngilizce eğitim alabilir.   İngilizce Eğitimi alacak kişilerin amaçlarına uygun  düzey ve bunun için gerekli toplam İngilizce eğitim  saati  belirlenir ve İngilizce eğitim alabilecekleri gün ve saatler konuşularak İngilizce  eğitim başlatılır.

www.halukhoca.net