Oluşun izahı

OLUŞUN İZAHI 9._ Pythagorasçı Düşünce Pythagorasçılığın metafizik doktrinleri, hiç olmazsa kısmen, bizzat Pythagoras’a kadar çıkıyor mu: V. Asrın ilk yarısında İtalya’dan sürülen Filolaos ve bu asrın ikinci yarısında Tarente’de yaşayan Arkhytas gibi pythagorasçı tarikatın azalarına[…]

Okumaya devam …

Felsefe Oluşum

B. OLUŞUN TANRILAŞTIRILMASI (APOTHEOSE DU DEVENIR) 8_Herakleitos Paradoksu sevmesi, kendisine karanlık lakabının verilmesine sebep olan herakleitos VI nci asrın sonlarına doğru Efes’te yaşamıştır. İlk devrenin fizikçileri içinde Yunan düşüncesi üzerinde en derin izi bırakan odur[…]

Okumaya devam …